• Reciplet takmicenje
  • Upravljanje otpadom
  • Pet radionice
  • Eko seminar
  • Reciklažna dvorišta

Press Kit

Projekat ‚‚Recikliraj baš, uradi šta znaš‚‚ je nacionalna ekološka kampanja koja kroz niz povezujućih aktivnosti doprinosi procesu promene javne politike zaštite životne sredine na lokalnom nivou prema EU standardima i zastupanje rodne ravnopravnosti. Projekat će biti realizovan kroz kreativne radionice ‘’Reciplet’’ koje će se održati u preko 50 osnovih I srednjih škola u Beogradu, Pančevu, Sokobanji I Vranju. Kreativne radionice su takmičenje u izradi ideja za incredible mašinu, za reciklažu. Najuspešnije rešenje biće odabrano putem Facebook kampanje, a bodovi stručne komisije će biti odlučujući.

 

Glavna aktivnost i finalni ishod projekta ima za cilj postizanje međuopštinskog konsenzusa u primeni integralnog modela sistematizovanog sakupljanja i odnošenja reciklažne sirovine iz svih škola na opštini Sokobanja i grada Vranje, po modelu grada Pančeva - JKP “Higijene”, a uz iznalaženje adekvatnog modela za Beogradsku opštinu Vračar, u saradnji sa lokalnim samoupravama, obrazovnim institucijama i privrednim subjektima (za reciklažu papirnog, metalnog i plastičnog otpada), uz primenu modela i zastupanje rodne ravnopravnosti. Pobednička mašina ostaje u dvorištu pobedničke škole. Radionce se organizuju 15. 16. i 17. maja Sokobanji, Pančevu, i Vranju u kojima je pored Beogradskih osnovnih škola uključeno i još 50 škola iz ovih opština i gradova Srbije.

 

Projekat se sprovodi sredstvima SENSE programa koji realizuje Regionalni centar za životnu sredinu. Program finansira Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju (SIDA) u organizaciji udruženja Oktopus, MODUS i CDOP uz podršku Švedske ambasade, opštine Vračar i Sokobanja, grada Vranja i Pančeva i instituta ’’Mihailo Pupin’’ i Metropoliten univerziteta.