• Reciplet takmicenje
  • Upravljanje otpadom
  • Pet radionice
  • Eko seminar
  • Reciklažna dvorišta

Press - Mediji

Preuzimanje slika za štampu.

 

Preuzmite video o takmičenju.

Preuzimanje videa