• Reciplet takmicenje
  • Upravljanje otpadom
  • Pet radionice
  • Eko seminar
  • Reciklažna dvorišta

Sokobanja Seminar - Saopštenje za medije