• Reciplet takmicenje
  • Upravljanje otpadom
  • Pet radionice
  • Eko seminar
  • Reciklažna dvorišta

Poziv za medije - Sokobanja, decembar 2013