Sistem test Ptice robot na Savskom Vencu

U sredu  11. decembar 2013. od  13:00 do  14:00  časova  na  opštini  Savski Venac u Kneza Miloša 69  testiranje  novog  sistema  Ptice  Robot,  koju  je osvojila opština Bor na Green Games takmičenju  www.greengames.rs  u  okviru projekta “Znanjem za održivi  razvoj”  u  organizacji  Udruženja  Oktopus  u 2011. i 2012. godini.

Projekat je realizovan u partnerskoj saradnji sa 42 lokalne samouprave  i  6 visokoobrazovnih institucija, kao i 58 osnovnih i srednjih škola.  Na  Green Games konkursu učestvovalo je 587 takmičara sa 58 takmičarskih timova,  koji su poslali 58 video igara, čime je zasnovana upotreba  društveno  odgovornog programiranja. Tokom dvomesečne promocije u igranju Green Games  igara  učestvovalo  je  10 500 učenika, a preko 650 000 građana Republike  Srbije  je  indirektno  bilo obavešteno  ili  uključeno  u   projekat   tokom   glasanja.   Za   nastavak informatičkog usavršavanja putem Green  Games  onlajn  radionica  za  izradu video igara  (tokom  2013/14.)  zainteresovalo  se  i  prijavilo   oko  5500 učenika. Na osnovu SMS glasova građana  izabrani  su  pobednici  takmičenja, sredstva prikupljena preko SMS poruka sa Telenor  mreže  bila  su  namenjena daljem obrazovanju talentovanih  informatičara  Green  Games  takmičenja,  a dodeljna sun a svečanosti 04.decembar 2012. godine.

Nagradna Ptice Robot (inovativno, društveno korisno  robotizovano  umetničko delo za javni prostor, u funkciji  reciklaže  limenki)  autorke  mr  Biljane Bibe Vicković, do kraja godine 2013. biće preneta u Bor, gde će je nadalje deca i  gradjani Bora svakodnevno hraniti limenkama.

Ptica Robot u okviru svoje praktične funkcije pomaže  sekundarnu  separaciju otpada  tako  što  prikuplja  i  skladišti  alu  limenke,  a  time  godišnje ostvaruje dobit za nabavku 4 nove mašine za veš.

Osnovna ideja postavke Ptice Robot je da se javni urbani  prostori  urede  i oplemene umetničkom skulpturom koja ima praktičnu i promotivnu  funkciju,  u cilju kulturne revitalizcije javnog gradskog prostora.

Ptica Robot se napaja pomoću solarnih kolektora! Mehanizacija Ptice robot  napaja  se  solarnom  energijom,  čime  obezbeđuju promovisanje principa održivog razvoja a građanima omogućava  afirmaciju  na ekološku svesnost i korišćenje obnovljivih izvora energije u svakodnevnici.

Nagradna Ptica Robot realizovana je  kroz  donaciju   Fonda  braće  Rokfeler (Rockefeller Brothers Fund, RBF) u skaldu sa ciljevima programa  za  Zapadni Balkan.  

Nova tehničko-tehnološka rešenja za mehanizaciju  Ptice  Robot  izradili  su stručnjaci Instituta “Mihajlo Pupin” iz Beograda, a projektno rešenje  prese za  limenke  rad  je Prof.  Dr.  Arbnora  Pajaziti na  čijoj  ćemo  finalnoj realizaciji nastaviti u 2014.

Navedenim doprinosimo nastojanju  RBF  fondacije,  da  kroz  grant  programe podstakne  negovanje  zdravih  demokratskih   procesa,   podrži   regionalne inicijative usmerene na razrušavanje postojećih mitova  i  predrasuda  i  da ohrabri nesputan razvoj građanskog društva.