Reciplet

 

Devetomesečni program, koji se kroz niz povezujućih aktivnosti sproveo sredstvima SENSE programa koji realizuje Regionalni centar za životnu sredinu.

Programom su rukovodili Udruženje Oktopus iz Beograda, Udruženje M.O.D.U.S iz Vranja i C.D.O.P iz Sokobanje, a u saradnji sa lokalnim samoupravama i školama na teritoriji: Beogradske opštine Vračar i opštine Sokobanja, Grada Pančeva i Vranja.

Zanačajnu podršku u realizaciji dobili smo od zainteresovanih strana u projektu: privatnih komunalnih preduzeća, Centra za robotiku Instituta ’’Mihailo Pupin’’, Fondacije Telenor kao i Fakulteta primenjih umetnosti Univerziteta iz Beograda.

power point_3.pdf

 

RECIPLET kolektor za prikupljanje peta i limenki

23. decembra na sportskom centru Vračar u Sjeničkoj 1, Vračarci su dobili jedinstvenu i vrlo pričljivu igračku za prikupljanje peta i metalnih limenki nazvanu RECIPLET.

 

 

 

 

RECIPLET su smislile učenice beogradske škole OŠ "Siniše Nikolajević" Anđela Vukašinović i Andrijana Tmušić, u čemu im je pomogla nastavnica Slobodanka Todorović. Uz neophodne izmene, RECIPLET su napravlli inženjeri u Centru za robotiku Instituta “Mihajlo Pupin”.

 

 

 

 

U daljem razvoju kulturne svesti svakog korisnika RECIPLET-a, ovaj novi simpatični Vračarski komšija, oslikava integraciju socijalnih i ekoloških pristupa u obrazovnoj praksi i kao takav ostaje za generacije koje dolaze.

 

 

 

 

RECIPLET takmičenje škola

 

Anđelino i Andrijanino rešenje je pobedilo na RECIPLET takmičenju tokom maja meseca 2013. godine, u kojem je učestvovalo 120 osnovaca iz 50 redovnih i specijalnih škola beogradskog Vračara, Sokobanje, grada Pančeva i Vranja.

 

 

Drugo i trećeplasirane Finaliste iz Sokobanje i Vranja, nagradili smo tablet računarima, smart telefonima, a dopadljivi RECIPLET(koji isključivo koristi solarnu energiju), nadalje će građane Beograda i njegove posetioce, kroz igru i na zabavan način podsticati na veću brigu za očuvanje životne sredine i čistoće grada.

Kroz program takmičenja učesnici su kroz igru i reciklažu naučili, kako da ono što je odbačeno postane lepo, korisno i deo novog igrališta.

 

 

 

 

Nagradno takmičenje škola u 2014. godini (u kojem učestvuje 6 osnovnih škola sa Vračara, 6 osnovnih škola iz Vranja i osnovna i srednja škola iz Sokobanje) počelo je 1. februara. Svakog petka škole će organizovati merenje prikupljenog papira i pet ambalaže koje će đaci doneti od kuće. Informacije o sakupljenom otpadu, škole će poslati svojim opštinama kao i Udruženju Oktopus, kako bi podatke objavili na sajtu www.reciplet.rs.

To će svim takmičarima omogućiti da vide rezultate drugih škola i koje odeljenje je za Beograd, Vranje i Sokobanju, najuspešniji kandidat za pobednika takmičenja, čime osvaja nagradnu ekskurziju.

 

 

 

 

Lokalne vlasti su za svoje takmičare obezbedile sredstva za nagradnu ekskurziju za pobedničko odeljenje. Uz pomoć Fondacije Telenor za sve škole učesnice, pribavljeno je 100 reciklažnih kontejnera za pet i papir (54 za 6 beogradskih osnovnih škola; 36 za 6 osnovnih škola u Vranju, 9 za osnovnu i srednju školu u Sokobanji). Sve škole su od svojih opština dobile i sredstava za nabavku kesa za kontejnere za tekuću 2014. i narednu 2015. godinu, kao i vage za merenje sakupljene sirovine za takmičenje. Otkupljivači sirovine, koji su sa svim školama potpisali ugovore za otkup, vršiće naknadu u novčanim sredstvima, koje će škole odlukom đačkog parlamenta namenski trošiti.

Postignut međuopštinski konsenzus škola beogradskog Vračara, Vranja i Sokobanje biće primenljiv i za druge gradove i opštine Srbije. Tokom 2015. godine, očekujemo uključenje većeg broja škola na teritorijama i regionu grada Vranja i Sokobanje, kao i u drugim beogradskim opštinama.

 

 

Programa stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju

U realizaciji programa takmičenja 2014. i 2015. znatno će doprineti nova znanja koja je nastavni kadar stekao, tokom rada programa stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju pod nazivom “Ekologija sa decom - kritičko mišljenje u razvoju ekološke svesti u nastavi’’.

 

Na press konferencijama održanim u decembru mesecu u Beogradu, Vranju i Sokobanji uručeno je 120 sertifikata za položenu akreditovanu obuku BR. 641 u katalogu Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja za ovu i narednu školsku godinu tj. za 2013/2014. godinu.

Program je održan: u Vranju 16. novembra u OŠ “Branko Radičević”; 17. novembra u SŠ “Branilsav Nušić” u Sokobanji; 23. novembra 2013. u prostorijama gradske opštine Vračar; a 24. novembra 2013. u prostorijama poljoprivredne škole ‘’Josif Pančić’’ u Pančevu.

 

 

 

 

Trening program socijalnog preduzeća u Vranju

Za trening program socijalnog preduzeća u Vranju realizovanog 16. i 17. novembra u specijalnoj školi “Vule Antić”, dodeljeno je20 sertifikata. U programu su učestvovali predstavnici iz biznis inkubatora iz Vranja i predstavnici Centra za socijalni rad grada Vranja. Radnici pogona za reciklažu JKP Komrada preneli su roditeljima stručna znanja u izradi žičanih kontejnera. Na dalje očekujemo da se za pokretanje ovog biznisa dobije podrška od strane gradske vlasti kao i JKP Komrada.

Uključenje JKP Komrada kao lokalnih vlasti bilo je značajno i tokom rada ‚‚Regionalne konferencije o upravljanju otpadom”, održane 05. juna u Vranju u zgradi Gradske uprave.

Program je u okviru Komponete 3 Senes program, podržan i od strane resornog Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine, pa naša očekivanja za uspešnu dalju realizaciju imaju više osnova.

 

 

Projekat “Recikliraj baš, uradi šta znaš” počinje sa radom takmičarskim “Reciplet” radionicama zakazanim 10. 15. 16. i 17. maja na opštini Vračar i Sokobanji i gradovima Pančevu i Vranju, u kojima je pored Beogradskih osnovnih škola sa Vračara, uključeno i još 50 škola iz opština i gradova Srbije.
Kroz program takmičenje u izradi reciklažne inteligentne mobilne skulpture-igračke za školsko dvorište, deca redovnih i specijalnih škola razvijaće kreativne i motoričke sposobnosti, a kroz igru i reciklažu će naučiti kako da ono što je odbačeno postane, lepo, korisno i deo novog igrališta.


Projekat “Recikliraj baš, uradi šta znaš” je nacionalna ekološka kampanja koja kroz niz povezujućih aktivnosti (Takmičarske “Reciplet” radionice; Regionalna Konferencijom u Vranju o upravljanju otpadom; Radionice za socijalno odgovorno preduzetništvo u Vranju u cilju pokretanja socijanog biznisa za nezaposlene majke dece ometene u razvoju; Akreditovani seminar za edukacija nastavnika i profesora u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja; Postavka reciklažnih namenskih posuda u školska dvorišta gradova i opštine učesnica projekta) doprinosi procesu promene javne politike zaštite životne sredine na lokalnom nivou prema EU standardima i zastupanje rodne ravnopravnosti.

Projekat se sprovodi sredstvima SENSE programa koji realizuje Regionalni centar za životnu sredinu. Program finansira Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju (SIDA) u organizaciji udruženja Oktopus, MODUS i CDOP uz podršku Švedske ambasade, i pridruženu partnersku podršku opštine Vračar i Sokobanja, grada Vranja i Pančeva i instituta ’’Mihailo Pupin’’ i Metropolitan univerziteta iz Beograda.