Postavka Ptice Robot u Boru

U ponedeljak 16. juna opština Bor dobila je novog stanovnika PTICU ROBOT.

Nakon svečanog puštanju u rad prisutnima su se obratili zamenik predsednika predsednik opštine Bor Saša Vukadinović i Biba Vicković, direktor udruženja Oktopus i autorka Ptice Robot.

Pticu Robot osvojila je opština Bor na “Green Games” takmičenju www.greengames.rs u okviru projekta “Znanjem za održivi razvoj” u organizaciji Udruženja Oktopus u 2011. i 2012. godini. Takmičenje je realizovano u partnerstvu sa 42 lokalne samouprave, 6 visokoobrazovnih institucija i 58 osnovnih i srednjih škola, a na “Green Games“ konkursu učestvovalo je 587 takmičara sa 58 takmičarskih timova. Nagradna Ptica Robot, inovativno-društveno korisno robotizovano umetničko delo u funkciji reciklaže limenki www.oktoopus.org osmišljena je u cilju kulturne revitalizacije javnog gradskog prostora. Novo tehničko-tehnološko rešenje sa solarnim napajanjem izradili su stručnjaci Instituta “Mihajlo Pupin” iz Beograda.  
 
Nagradna Ptica Robot za opštinu BOR, realizovana je kroz donaciju Fonda braće Rokfeler (Rockefeller Brothers Fund) u skaldu sa ciljevima programa za Zapadni Balkan.
 
Od prve postavke PTICE ROBOT ispred opštine Vračar 2009. godine projekta je podržan i realizovan od strane donatora i partnera: Vlada Republike Srbije - Kabinet podpredsednika za evropske integracije; Grupa za održivi razvoj - Kabinet potpredsednika za evropske integracije; Republika Srbija - Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; Ministarstvo energetike razvoja i zaštite životne sredine; Američka Ambasada u Beogradu; Ambasada Kraljevine Holandije u Beogradu; RBF Fond braće Rokfeler; USAID Srbija; OEBS Misija u Srbiji; ISC; AMCHAM Serbia; Grada Beograd - Sekretarijat za zaštitu životne sredine; Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda; Beogradska Agencija za evropske integracije i saradnju sa udruženjima; Stalna konferencija opština i gradova (SKGO); Grad Beograd - Gradska opština Vračar, Savski Venac; Institut “Mihajlo Pupin”;  
 
Na kraju, ne zaboravite da stanje životne sredine i životni vek Ptice zavise samo od nas, a neki novi klinci biće nam zahvalni !


Program za Press konferenciju - Opština Vračar

PRESS konferencija povodom puštanja u rad RECIPLET uredjaja (kolektor-igračka za otpadnu plastičnu ambalažu i alu limenke) i  svečana dodela ličnih nagrada RECIPLET takmičarima iz Beograda, Vranja i Sokobanje, održaće se u Centru za Fizičku kulturu Vračar, Sjenička  1,  u ponedeljak 23. 12.2013. u 11:00 časova. Istoga dana u 12:00 časova u svečanoj sali Gradske opštine Vračar, direktori 6 škola potpisaće donatorske ugovore za reciklažne kontejnere, dodelićemo 30 sertifikata za akreditaciju nastavnicima 6 škola sa Vračara i 30 sertifikata za akreditaciju nastavnicima 9 škola iz Pančeva. U školama Vračara biće postavljeno 54 kontejnera za reciklažu, čime je omogućen početak takmičenja u sakupljanju otpada u 2013. i 2014. kao i nagradno putovanje u Budimpeštu ili Prag, za pobednike takmičenja.

Ciljevi projekta su doprinos procesu promene javne politike zaštite životne sredine na lokalnom nivou prema EU standardima, uz zastupanje rodne ravnopravnosti. Projektne Inicijative imaju za cilj da podstaknu stanovništvo na odgovorniji odnos prema otpadu, i na postupanje sa otpadom na održiv način, kao što je smanjenje otpada na izvoru, ponovno korišćenje otpada, reciklaža ili odlaganje otpada na bezbedan način. Pobednički RECIPLET uređaj predstavlja urbani kolektor otpadne ambalaže (plastičnih flaša i limenki) koji se napaja solarnom energijom i ima presu za pet i reciklažni materijal. Uređaj ima ekološke i socjalno - pedagoške ciljeve. Postizanje međuopštinskog konsenzusa u primeni modela sakupljanja i odnošenja reciklažne sirovine iz svih osnovnih škola na opštini Sokobanja, Beogradskoj opštini Vračar i gradu Vranju. Kroz program takmičenja u prikupljanju reciklabilnih materijala u 2014. i 2015. cilj je da se kod  lokalnog stanovništva stvori osećaj odgovornosti za postupanje sa otpadom na svim nivoima, obezbede tačne i potpune informacije upravljanja otpadom, promovišu principi održivog razvoja, poduzimaju podsticajne mere i partnerstvo javnog i privatnog sektora u upravljanju otpadom. Održivi načini saradnje između civilnog društva, nevladinih organizacija, škola, fakulteta, lokalne samouprave kroz unapređenje i razvoj u oblasti zaštite životne sredine i obnovljivih izvora energije. Obrazovanje i razvijanje javne svesti i unapređenje pristupa javnosti informacijama o zaštiti životne sredine i obnovljivim izvorima energije i društveno odgovornog preduzetništva. Jačanje kapaciteta i stručno usavršavanje prosvetnih radnika u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja, za sticanje profesionalnih kompetencija u primeni savremenih metoda rada u nastavi i vannastavnim aktivnostima.

Zadaci projekta su postavka Recipleta na Sportskom centru Vračar, rezultat je reciplet takmičarskih radionica održanih tokom maja na opštini Vračar i Sokobanji i gradovima Pančevu i Vranju, u kojima je učestvovalo 50 škola. 120 osnovaca redovneih i specijanih škola je kroz program takmičenje u izradi Recipleta ekološkog uredjaja (sculptura-igračka za reciklažu pet i plastičnih boca, sa solarnim napajanjem) razvijalo je kreativne i motoričke sposobnosti. Deca su kroz igru i reciklažu naučila kako da ono što je odbačeno postane, lepo, korisno i deo novog igrališta.

RECIPLET ekološki uredjaj kao trajna vrednost ostaje za generacije koje dolaze, a daju transparentan primer za dalju integraciju socijalnih i ekoloških pristupa u obrazovnoj praksi. Pobedničko rešenje OŠ "Siniše Nikolajević" sa beogradskog Vračara osmislile su autorke Anđela Vukašinović i Andrijana Tmušić uz podršku nastavnice Slobodanke Todorović. Izrada Recipleta realizuje se u saradnji sa Institutom "Mihajlo Pupin" iz Beograda, koji je estetski modifikovano rešenje prvobitnog pobeničkog nacrtanog predloga školaraca.
Uvođenje namenskih kontejnera za reciklabilne materijale u škole omogućava primenu postojećih zakonskih okvira od strane lokalnih vlasti. Uz pomoć Telenor fondacije pribavljeno je 100 reciklažnih kontejenra za pet i papir (54 za Beogradskih 6 osnovnih škola, 36 za 6 osnovnih škola u Vranju, 9 za osnovnu i srednju školu u Sokobanji).

Bitan rezultat postignutog međuopštinskog konsenzusa je ostvarenje prava na novčanu naknadu koju škole stiču ustupanjem otpadne sirovine koju preuzima ugovoreni privredni komunalni subjekat. 14 škola je potpisalo ugovore sa otkupljivačima sirovina (6 Vračarskih osnovnih škola,  6 osnovnih škola iz Vranja i osnovna i srednja škola iz Sokobanje).
Obezbđena su nagradna sredstva za takmičare sa Vračara, Sokobanje i Vranja od strane opština za pobedničko odeljenje, koje će ići na ekskurziju u Budimpeštu, Prag ili pet dana na more na kraju 2014. I 2015 godine u čemu će učestvovati 14 škola iz Vranja, Sokobanje i sa Vračara.

Izdato je 120 Sertifikati za položenu akreditovanu obuku BR. 641 u Katalogu Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja za ovu i narednu školsku godinu tj. za 2013/2014. godinu.
Održane su dve regionalne  konferencije u Vranju i Kruševcu sa temom: rukovodjenje otpadom i primena zakonodavnih okvira na lokalu.

Govornici na PRESS konferenciji :
Dragutin Makarić, direktor Centra za fizičku kulturu Vračar; Branimir Kuzmanović, predsednik opštine Vračar;  Biljana Vicković, direktorka Udruženja Oktopus; Ljubiša Antonijević, pomoćnik ministra Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja;
Ivana Tomašević, predstavnik SENSE programa Regionalnog centra za životnu sredinu (REC); Sanja Rajačić, specijalista za društvenu odgovornost; Sanja Vraneš, direktorka Instituta “Mihajlo Pupin”  i Milica Mandić, sportista.

Press konferencijom povodom svečanog puštanja u rad RECIPLET ekološkog uredjaja, završava se program devetomesečne nacionalne ekološke kampanje “Recikliraj baš, uradi šta znaš” koja se kroz niz povezujućih aktivnosti sprovodi sredstvima SENSE programa koji realizuje Regionalni centar za životnu sredinu. Program finansira Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju (SIDA) i Telenor fondacija u organizaciji Udruženja Oktopus, MODUS i CDOP uz podršku Švedske ambasade i pridruženu partnersku podršku Beogradske opštine Vračar, grada Vranja i Pančeva, kao i opštine Sokobanja, Instituta “Mihajlo Pupin’’ i Metropolitan Univerziteta iz Beograda.

Program za Press konferenciju - Opština Vračar

Press konferencija povodom svečane dodele 36 reciklažnih kontejnera za 6 osnovnih škola u Vranju

Press konferencija povodom svečane dodele 36 reciklažnih kontejnera za 6 osnovnih škola u Vranju i najava takmičenja škola u prikupljanju otpada za  2014. i 2015. godinu održala se u četvrtak 12. decembra 2013. u OŠ ''Radoje Domanović'' Partizanski put 1 u Vranju u periodu od 13:00 do 14:00 časova.


Ciljevi  projekta su doprinos procesu promene javne politike zaštite životne sredine na lokalnom nivou prema EU standardima, uz zastupanje rodne ravnopravnosti; Postizanje međuopštinskog  konsenzusa u primeni modela sakupljanja i odnošenja reciklažne sirovine iz svih osnovnih škola na opštini Sokobanja, Beogradskoj opštini Vračar i gradu Vranju; Projektne Inicijative imaju za cilj da podstaknu stanovništvo na odgovorniji odnos prema otpadu, i na postupanje sa otpadom na održiv način, kao što je smanjenje otpada na izvoru, ponovno korišćenje otpada, reciklaža ili odlaganje otpada na bezbedan način; Kroz program takmičenja 2014. i 2015. cilj je da se kod  lokalnog stanovništva stvori osećaj odgovornosti za postupanje sa otpadom na svim nivoima, obezbede tačne i potpune informacije upravljanja otpadom, promovišu principi održivog razvoja, poduzimaju podsticajne mere i partnerstvo javnog i privatnog sektora u upravljanju otpadom; Održivi načini saradnje između civilnog društva, nevladinih organizacija, škola, fakulteta, lokalne samouprave kroz unapređenje i razvoj u oblasti zaštite životne sredine i obnovljivih izvora energije; Obrazovanje i razvijanje javne svesti i unapređenje pristupa javnosti informacijama o zaštiti životne sredine i obnovljivim izvorima energije i društveno odgovornog preduzetništva; Jačanje kapaciteta i stručno usavršavanje prosvetnih radnika u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja, za sticanje profesionalnih kompetencija u primeni savremenih metoda rada u nastavi i vannastavnim aktivnostima.

Zadaci projekta su uvođenje namenskih kontejnera za reciklabilne materijale u školska dvorišta omogućava primenu postojećih zakonskih okvira od strane lokalnih vlasti; Bitan rezultat postignutog konsenzusa je i ostvarenje prava na novčanu naknadu koju škole stiču ustupanjem otpadne sirovine koju preuzima ugovoreni privredni komunalni subjekt; Obezbeđena su nagradna sredstva za pobedničko odeljenje, koje će ići na ekskurziju u Budimpeštu, Prag ili pet dana na more na kraju 2014. i 2015 godine u čemu će učestvovati 6  osnovnih škola iz Vranja; Uručeno je 30 sertifikatiaza položenu akreditovanu obuku BR. 641 u Katalogu Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja za 2013/2014. Godinu; Uručeno je 15 sertifikata za položenu obuku i izrađen akcioni plan za pokretanje socijalno odgovornog preduzetništva, posebno bitnog za nezaposlene majke dece sa smetnjama u razvoju.

Govornici na press konferenciji bili su Vesna Đorić, direktor škole „Radoje Domanović”; Miroslav Spasić, načelnik Sekretarijata za obrazovanje, kulturu, informisanje, sport i omladinu; Nela Cvetković, članica Gradskog veća za naučno-tehnološki razvoj, ekologiju, zaštitu životne sredine i evrointegracije; Nemanja Dejanović, zamenik koordinatora Kancelarije za mlade, Biljana Vicković, direktor Udruženja Oktopus i Jelena Marinković, Udruženje “M.O.D.U.S.”

Program press konferencije povodom postavke reciklažnih kontejnera u osnovnim školama u Vranju, završna je aktivnost devetomesečnog programa Nacionalne ekološke kampanje pod nazivom “Recikliraj baš, uradi šta znaš” u 2013. godini, koja se kroz niz povezujućih aktivnosti sprovodi sredstvima SENSE programa koji realizuje Regionalni centar za životnu sredinu. Program finansira Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju (SIDA) i Telenor fondacija u organizaciji udruženja Oktopus, MODUS i CDOP uz podršku Švedske ambasade, i pridruženu partnersku podršku Beogradske opštine Vračar, grada Vranja i Pančeva, kao i opštine Sokobanja, instituta ’’Mihailo Pupin’’ i Metropolitan Univerziteta iz Beograda. Program se nastavlja takmičarskim aktivnostima osnovne i srednje škole u 2013. i 2014 godini u prikupljanju otpadne pet ambalaže i papira.

Odeljenje koje sakupi najveću količinu otpada, osvojiće nagradnu eksurziju u Budimpeštu, Prag ili petodnevno letovanje na moru.  

Svečana dodela reciklažnih kontejnera u školama u Sokobanji: SŠ ‚‚Branislav Nušić‚‚ i OŠ ‚‚Mitroplit Mihajlo‚‚ održala se u ponedeljak 09. decembra 2013

Svečana dodela reciklažnih kontejnera u školama u Sokobanji: SŠ ‚‚Branislav Nušić‚‚  i OŠ ‚‚Mitroplit Mihajlo‚‚ održala se u ponedeljak 09. decembra 2013. od 13:00 do 14:00 časova u ulici Mitroplita Mihajla 5. Dešavanje je ujedno i najava takmičenja škola u prikupljanju otpada u 2014. i 2015. godini.

 • DSC_6881.JPG
  big image
  DSC_6881.JPG
 • DSC_6877.JPG
  big image
  DSC_6877.JPG
 • DSC_6911.JPG
  big image
  DSC_6911.JPG

 

Ciljevi programa su doprinos procesu promene javne politike zaštite životne sredine na lokalnom nivou prema EU standardima, uz zastupanje rodne ravnopravnosti; Postizanje međuopštinskog  konsenzusa u primeni modela sakupljanja i odnošenja reciklažne sirovine iz svih osnovnih škola na opštini Sokobanja, Beogradskoj opštini Vračar i gradu Vranju; Projektne Inicijative imaju za cilj da podstaknu stanovništvo na odgovorniji odnos prema otpadu, i na postupanje sa otpadom na održiv način, kao što je smanjenje otpada na izvoru, ponovno korišćenje otpada, reciklaža ili odlaganje otpada na bezbedan način; Kroz program takmičenja 2014. i 2015. cilj je da se kod  lokalnog stanovništva stvori osećaj odgovornosti za postupanje sa otpadom na svim nivoima, obezbede tačne i potpune informacije upravljanja otpadom, promovišu principi održivog razvoja, poduzimaju podsticajne mere i partnerstvo javnog i privatnog sektora u upravljanju otpadom; Održivi načini saradnje između civilnog društva, nevladinih organizacija, škola, fakulteta, lokalne samouprave kroz unapređenje i razvoj u oblasti zaštite životne sredine i obnovljivih izvora energije; Obrazovanje i razvijanje javne svesti i unapređenje pristupa javnosti informacijama o zaštiti životne sredine i obnovljivim izvorima energije i društveno odgovornog preduzetništva; Jačanje kapaciteta i stručno usavršavanje prosvetnih radnika u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja, za sticanje profesionalnih kompetencija u primeni savremenih metoda rada u nastavi i vannastavnim aktivnostima.

Zadaci programa su uvođenje namenskih kontejnera za reciklabilne materijale u škole i školska dvorišta čime se omogućava primenu postojećih zakonskih okvira od strane lokalnih vlasti; Bitan rezultat postignutog konsenzusa je i ostvarenje prava na novčanu naknadu koju škole stiču ustupanjem otpadne sirovine koju preuzima ugovoreni privredni komunalni subjekt; Obezbđena su nagradna sredstva za pobedničko odeljenje, koje će ići na ekskurziju u Budimpeštu, Prag ili pet dana na more na kraju 2014. i 2015 godine u čemu će učestvovati osnovna i srednja škola iz Sokobanje; Izdato je 30 sertifikata nastavnicima dve Sokobanjske škole za položenu akreditovanu obuku BR. 641 u Katalogu Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja za 2013/2014. godinu.

Govornici na dodeli reciklažnih kontejnera bili su Dragana Trifunović, direktorka SŠ „Branislav Nušić”; Dimitrije Lukić, predsednik opštine Sokobanja, Biljana Vicković, direktor Udruženja Oktopus, Saša Drljača, direktor Javno komunalnog preduzeća „Napredak” i Ivana Kleri, kancelarija za mlade Sokobanja.

Program press konferencije povodom postaveke reciklažnih kontejenra u osnovnoj i srednjoj školi u Sokobanji, završna je aktivnost devetomesečnog programa nacionalne ekološke kampanje pod nazivom “Recikliraj baš, uradi šta znaš” u 2013. godini, koja se kroz niz povezujućih aktivnosti sprovodi sredstvima SENSE programa koji realizuje Regionalni centar za životnu sredinu. Program finansira Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju (SIDA) i Telenor fondacije u organizaciji udruženja Oktopus, MODUS i CDOP uz podršku Švedske ambasade, i pridruženu partnersku podršku Beogradske opštine Vračar, grada Vranja i Pančeva, kao i opštine Sokobanja, instituta ’’Mihailo Pupin’’ i Metropolitan Univerziteta iz Beograda.

Program se nastavlja takmičarskim aktivnostima osnovne i srednje škole u 2013. i 2014 godini u prikupljanju odpadne pet ambalaže i papira. Odeljenje koje sakupi najveću količinu otpada, osvojiće nagradnu ekskurziju u Budimpeštu, Prag ili petodnevno letovanje na moru.  

Sistem test Ptice robot na Savskom Vencu

U sredu  11. decembar 2013. od  13:00 do  14:00  časova  na  opštini  Savski Venac u Kneza Miloša 69  testiranje  novog  sistema  Ptice  Robot,  koju  je osvojila opština Bor na Green Games takmičenju  www.greengames.rs  u  okviru projekta “Znanjem za održivi  razvoj”  u  organizacji  Udruženja  Oktopus  u 2011. i 2012. godini.

Projekat je realizovan u partnerskoj saradnji sa 42 lokalne samouprave  i  6 visokoobrazovnih institucija, kao i 58 osnovnih i srednjih škola.  Na  Green Games konkursu učestvovalo je 587 takmičara sa 58 takmičarskih timova,  koji su poslali 58 video igara, čime je zasnovana upotreba  društveno  odgovornog programiranja. Tokom dvomesečne promocije u igranju Green Games  igara  učestvovalo  je  10 500 učenika, a preko 650 000 građana Republike  Srbije  je  indirektno  bilo obavešteno  ili  uključeno  u   projekat   tokom   glasanja.   Za   nastavak informatičkog usavršavanja putem Green  Games  onlajn  radionica  za  izradu video igara  (tokom  2013/14.)  zainteresovalo  se  i  prijavilo   oko  5500 učenika. Na osnovu SMS glasova građana  izabrani  su  pobednici  takmičenja, sredstva prikupljena preko SMS poruka sa Telenor  mreže  bila  su  namenjena daljem obrazovanju talentovanih  informatičara  Green  Games  takmičenja,  a dodeljna sun a svečanosti 04.decembar 2012. godine.

Opširnije...

23.april.2013.

Projekat “Recikliraj baš, uradi šta znaš” počinje sa radom takmičarskim “Reciplet” radionicama zakazanim 10. 15. 16. i 17. maja na opštini Vračar i Sokobanji i gradovima Pančevu i Vranju, u kojima je pored Beogradskih osnovnih škola sa Vračara, uključeno i još 50 škola iz opština i gradova Srbije. Kroz program takmičenje u izradi reciklažne inteligentne mobilne skulpture-igračke za školsko dvorište, deca redovnih i specijalnih škola razvijaće kreativne i motoričke sposobnosti, a kroz igru i reciklažu će naučiti kako da ono što je odbačeno postane, lepo, korisno i deo novog igrališta.
Projekat “Recikliraj baš, uradi šta znaš” je nacionalna ekološka kampanja koja kroz niz povezujućih aktivnosti (Takmičarske “Reciplet” radionice; Regionalna Konferencijom u Vranju o upravljanju otpadom; Radionice za socijalno odgovorno preduzetništvo u Vranju u cilju pokretanja socijanog biznisa za nezaposlene majke dece ometene u razvoju; Akreditovani seminar za edukacija nastavnika i profesora u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja; Postavka reciklažnih namenskih posuda u školska dvorišta gradova i opštine učesnica projekta) doprinosi procesu promene javne politike zaštite životne sredine na lokalnom nivou prema EU standardima i zastupanje rodne ravnopravnosti.
Glavna aktivnost i finalni ishod projekta ima za cilj postizanje međuopštinskog konsenzusa u primeni integralnog modela sistematizovanog sakupljanja i odnošenja reciklažne sirovine iz svih škola na opštini Sokobanja i grada Vranje, a uz iznalaženje adekvatnog modela za Beogradsku opštinu Vračar, u saradnji sa lokalnim samoupravama, obrazovnim institucijama i privrednim subjektima (za reciklažu papirnog, metalnog i plastičnog otpada), uz zastupanje rodne ravnopravnosti, a super reciklažna mašina-igračka-skulptura ostaje u dvorištu pobedničke škole, kao trajna vrednost za genracije koje dolaze.
Projekat se sprovodi sredstvima SENSE programa koji realizuje Regionalni centar za životnu sredinu. Program finansira Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju (SIDA) u organizaciji udruženja Oktopus, MODUS i CDOP uz podršku Švedske ambasade, i pridruženu partnersku podršku opštine Vračar i Sokobanja, grada Vranja i Pančeva i instituta ’’Mihailo Pupin’’ i Metropolitan univerziteta iz Beograda.

Dodeljene Green Games nagrade

Dodeljene Green Games nagrade
Uz čestitke svima koji su omogućili realizaciju Green Games nacionalnog takmičenja uručene su nagrade predstavnicima pobedničkih opština Bor, Knjaževac, Sokobanja i Ivanjica
04. decembra u svečanoj sali opštine Vračar uručene su nagrade pobednicima nacionalnog Green Games takmičenja za video igru sa najboljom ekološkom porukom, u kome je učestvovalo 587 takmičara, odnosno 58 takmičarskih opštinskih timova, koji su poslali 58 video igara.
Na svečanoj dodeli o takmičenju i o ovom društveno odgovornom projektu govorili su Branimir Kuzmanović, predsednik opštine Vračar, Biljana Biba Vicković, direktorka udruženja Oktopus, Dragutin Brčin, posebni savetnik Ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Rajan Rolands, savetnik ambasadora Sjedinjenih Američkih država u Beogradu za odnose sa javnošću, Nina Topić, VD zamenika šefa misije za programe Instituta za održive zajednice i Ivana Vranjican, menadžerka spoljnih poslova u kompaniji Telenor, nakon čega su uz čestitke uručene nagrade predstavnicima pobedničkih opština.
Prvu nagradu - robtizovano umetničko delo za javni prostor u funkciji reciklaže Pticu Robot (donacija Fonda braće Rokfeler), lične nagrade za takmičare i novčanu nagradu kompanije Telenor, osvojila je opština Bor. Drugo mesto osvojila je opština Knjaževac, a treće opština Sokobanja. Ove dve opštine osvojile su po nagradni ArtEko robot za reciklažu, koje je donirala kompanija Telenor, i lične nagrade za takmičare. ArtEko robot je dodeljen kao specijalna nagrada opštini Ivanjica i OŠ „Milinko Kušić”, koju pohađaju deca sa posebnim potrebama.
Svim nagrađenima, kao i četvrto i petoplasiranim takmičarima iz Kragujevca i Vršca dodeljeni su sertifikati stručne komisije Univerziteta Metropolitan, koje je na svečanosti uručila Miroslava Raspopović, Dekan fakulteta Informacionih Tehnologija FIT - Univerziteta Metropolitan.

Decembar 2012

Green Games nacionalno takmičenje, koje je počelo u maju, završeno je 31. oktobra. Nakon sabiranja glasova, prva nagrada, koju čine donacija Fonda braće Rokfeler, Ptica Robot - robotizovano umetničko delo za javni prostor u funkciji reciklaže limenki, zatim lične nagrade za takmičare, i novčana nagrada kompanije Telenor, pripala je opštini Bor sa osvojenih 12358 glasova.       Drugo mesto osvojila je opština Knjaževac (sa 4058 glasova), a treće opština Sokobanja (4040 glasova). Ove dve opštine očekuje po nagradni ArtEko robot za reciklažu, koje je donirala takođe kompanija Telenor, i lične nagrade za takmičare.
Svim nagrađenim takmičarima, četvrto i petoplasiranim biće dodeljen i sertifikat stručne komisije Univerziteta Metropolitan. Izveštaj stručne komisije Univerziteta Metropoliten za bodovanje radova možete preuzeti ovde.
Specijalna nagrada - ArtEko reciklažni robot, biće dodeljen i OŠ „Milinko Kušić" iz Ivanjice, koju pohađaju deca sa smetnjama u razvoju, a koja su zahvaljujući mentorskim aktivnostima Svetlane Glavinić, predsednice Upravnog odbora Društva za cerebralnu paralizu opštine Ivanjica i Dubravke Ivković, pedagoga, uključena u takmičarski deo programa.
Pobedničkim opštinama nagrade će biti uručene 4. decembra 2012. godine u beogradskoj opštini Vračar, na svečanoj Green Games dodeli.
Cilj nacionalne kampanje „Znanjem za održivi razvoj" u skladu je sa vodećom inicijativom iz Lisabonskog sporazuma i strategije Evropa 2020 o inovacijama i efikasnom korišćenju resursa, uz ostvarenje prosperiteta danas i očuvanje budućeg, sprovođenje društvenih promena kroz međusektorske akcije, učešćem nevladinih organizacija i pojedinaca.
Green Games takmičenje, u okviru kampanje „Znanjem za održivi razvoj", organizovano je uz donatorsku podršku Fonda braće Rokfeler (Rockefeller Brothers Fund, RBF), U.S Ambasade u Beogradu, USAID-a i Instituta za održive zajednice (ISC), kompanije Telenor i Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine, kao i uz podršku strateških partnera i saradnika: Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, OEBS Misije u Srbiji, EU Progresa (program evropskog partnerstva sa opštinama), Stalne konferencije gradova i opština (SKGO), Univerziteta Metropolitan (Fakultet informacionih tehnologija), Univerziteta u Beogradu (Građevinski fakultet, Elektrotehnički fakultet i Inovacioni centar Elektrotehničkog fakulteta), Pedagoškog društva informatičara Srbije i Društva za cerebralnu paralizu Ivanjica.

Juli, avgust, septembar i oktobar 2012.

REZULTATI KAMPANJE:
Nacionalna edukativna kampanja „Znanjem za održivi razvoj” realizovana je u partnerskoj saradnji sa 42 lokalne samouprave i 6 visokoobrazovnih institucija, kao i 58 osnovnih i srednjih škola.
Na Green Games konkursu učestvovalo je 587 takmičara sa 58 takmičarskih timova, koji su poslali 58 video igara, čime je zasnovana upotreba društveno odgovornog programiranja.
Tokom dvomesečne promocije u igranju Green Games igara učestvovalo je 10 500 učenika, a preko 650 000 građana Republike Srbije je indirektno bilo obavešteno ili uključeno u projekat tokom glasanja.
Za nastavak informatičkog usavršavanja putem Green Games onlajn radionica za izradu video igara (tokom 2012/13.) zainteresovalo se i prijavilo oko 5500 učenika.
U okviru nacionalne kampanje „Znanjem za održivi razvoj” u naredne dve godine biće organizovano još akcija u funkciji podizanja kvaliteta i razvijanja politika kojima se obrazovni sistem prilagođava potrebama razvoja društva znanja.
I nagrada za opštinu Bor
Ptica Robot, robotizovano umetničko delo za javni prostor u funkciji reciklaže limenki - donacija Fond braće Rokfeler (Rockefeller Brothers Fund, RBF)
Lične nagrade za takmičare
Novčana nagrada - donacija kompanije Telenor prikupljene SMS glasovima građana Srbije tokom Green Games takmičenja
Sertifikat stručne komisije Univerziteta Metropolitan
II nagrada za opštinu Knjaževac
III nagrada za opštinu Sokobanja
Arteko robota za reciklažu - donacija Telenor kompanije
Lične nagrade za takmičare
Sertifikat stručne komisije Univerziteta Metropolitan
Specijalna nagrada za opštinu Ivanjica (dodeljuje se OŠ „Milinko Kušić” iz Ivanjice koju pohađaju deca sa posebnim potrebama, a koja su bila aktivni učesnici takmičenja)
Arteko robot za reciklažu - donacija Telenor kompanije
Lične nagrade za takmičare
Sertifikat stručne komisije Univerziteta Metropolitan
DONATORI KAMPANJE:
Fond braće Rokfeler (Rockefeller Brothers Fund, RBF)
U.S Ambasada u Beogradu_U.S Department of State
USAID i Institut za održive zajednice (ISC)
Telenor kompanija
Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine

Jun 2012

82 učesnika Green Games seminara pozvani su da se tokom takmičarskih priprema o tehničkim pitanjima informišu putem foruma na adresi: 
http://www.greengames.rs/index.php/forum/ registracijom na adresi:
http://www.greengames.rs/index.php/registracija
Tim studenata profesora Radoslava Stojića sa Metropolitan Univerziteta koji su deo sekcije za razvoj igara, Fakulteta Informacionih Tehnologija FIT, na raspolaganju su za svaki vid pomoći i savete koji timovima budu potrebni.
Početkom juna prijavljeno je 58 takmičarskih timova. Više saznaj na stranicama http://www.greengames.rs/index.php/gradovi

Maj 2012

Uključenje preko 150 osnovnih i srednjoškolskih institucija u “Green Games” konkursu.
Celodnevni akreditovani trening “Green Games” seminar, namenjen je profesorima informatike iz 70 gradova Srbije. Seminar je baziran na modelu društveno odgovornog programiranja u svhu promocije obnovljivih izvora energije i čistih tehnologija, i njihovo dugotrajno afirmisanje na polju izrade multimedijalnih sadržaja sa ekološkom porukom.
Učesnici seminara će dobiti sve potrebne materijale (plakate, brošure, detaljna uputstva sa propozicijama takmičenja, multimedijalnu prezentaciju takmičenja), da bi na jednostavan i atraktivan način mogli da informišu đake iz njihovih škola o daljem toku takmičenja.

III Regionalna konferencija “Znanjem za održivi razvoj” u Novom Sadu

Program konferencije “Znanjem za održivi razvoj” prezentovan je u Gradskoj Skupštini grada Novog Sada 20. decembra 2011. pred prisutnim predstavnicima lokalne samouprave severne Srbije. U radu konferencije ucestvovalo je 20 predstavnika lokalnih samouprava a svoje ucešce u radu u nacionalnoj kampanji “Znanjem za održivi razvoj” potvrdili su i predstavnici lokalnih samouprava iz: Backog Petrovca, Sente, Subotice, Zrenjanina, Kovilja, Kolara, Kule, Sombora, Bele Crkve, Vršca, Kovacice, Panceva, Beceja, Vrbasa, Srbobrana, Ecke, Indjije, Stare Pazove, Šida, Apatina, Backe Palanke, Šabaca, Backe Topole, Rume, Sremske Mitrovice, Elemira, Jaše Tomic, Ruske Krstur, Kaca, Žitišta, Temerina, Sremskih Karlovca.

Pozdravnom reci u plenarnom delu prisutnim medijima i ucesnicima konferencije obratio se Zoran Dumnic, zamenik gradonacelnika grada Novog Sada.

U radnom delu direktorka urduženja Oktopus, Biba Vickovic predstavila je ciljeve projekta, ulogu i benefite ucešca lokalne samouprave u “Green Games“ takmicenju za najbolju video igricu sa ekološkom temom.

U okviru radnog dela konferencije prisutnima je demonstriran rad nagradnog ArtEko robota (za reciklažu pet, met i papirne ambalaže) autorke mr Biljane Bibe Vickovic, scenska izvedba autorke dipl. scenografa Livije Mikic i web prezentacija www.greengames.rs autorke dipl. istoricarke umetnosti Jovane Golubovic.

Nakon prezentacije vodjena je diskusija sa prisutnim predstavnicima lokalnih samouprava o modelu saradnje i ucešcu lokalnih samouprava u Nacionalnoj kampanji “Znanjem za održivi razvoj”

II Regionalna konferencija “Znanjem za održivi razvoj” u Kragujevcu

Program konferencije “Znanjem za održivi razvoj” prezentovan je u Prvoj gimnaziji grada Kragujevca 15. decembra 2011. pred prisutnim predstavnicima lokalne samouprave centralne Srbije. U radu konferencije ucestvovalo je 12 predstavnika lokalnih samouprava a svoje ucešce u radu u nacionalnoj kampanji “Znanjem za održivi razvoj” potvrdili su i predstavnici lokalnih samouprava iz: Arandjelovca, Majdanpeka, Novog Naselja, Bora, Velike Palane, Cuprije Valjeva, Smedereva, Kladova, Požarevaca, Knjaževca, Mladenovca, Gornjeg Milanovca, Negotina, Bajine Bašte, Užica, Loznice, Požege, Cacka, Petrovca na Mlavi, Pracina, Ljubovije, Jagodine, Kraljeva, Trstenika, Krupnja, Zajecara.

Pozdravnom reci u plenarnom delu prisutnim medijima i ucesnicima konferencije obratio se Dragan Marinik, šef službe za zaštitu životne sredine grada Kragujevca.

U radnom delu direktorka urduženja Oktopus Biba Vickovic predstavila je ciljeve projekta, ulogu i benefite ucešca lokalne samouprave u “Green Games“ takmicenju za najbolju video igru sa ekološkom temom.

U okviru radnog dela konferencije prisutnima je demonstriran rad nagradnog ArtEko robota (za reciklažu pet, met i papirne ambalaže) autorke mr Biljane Bibe Vickovic, scenska izvedba autorke dipl. scenografa Livije Mikic i web prezentacija www.greengames.rs autorke dipl. istoricarke umetnosti Jovane Golubovic.

Nakon prezentacije vodjena je diskusija sa prisutnim predstavnicima lokalnih samouprava o modelu saradnje i ucešcu lokalnih samouprava u Nacionalnoj kampanji “Znanjem za održivi razvoj”.

I Regionalna konferencija “Znanjem za održivi razvoj” u Nišu

Program konferencije “Znanjem za održivi razvoj” prezentovan je u gradskoj Skupštini grada Niša 12. decembra 2011. pred prisutnim predstavnicima lokalne samouprave južne Srbije. U radu konferencije ucestvovalo je 15 predstavnika lokalnih samouprava, a svoje ucešce u daljem radu u nacionalnoj kampanji “Znanjem za održivi razvoj” potvrdili su i predstavnici lokalnih samouprava iz: Bujanovca, Preševa, Priboja, Leskovaca, Raške, Aleksinaca, Pirota, Kuršumlije, Prokuplja, Vrnjacke Banje, Krušvca, Vladicinog Hana, Vlasotinca, Gadžin Hana, Merošine, Novog Pazara, Tutina, Nove Varoši, Doljevca, Priijepolja, Blaca, Žitoradja, Trgovišta, Medvedje, Crne Trave, Bosilgrada, Bojnika, Lebana, Vranja, Ivanjice.

Pozdravnom reci u plenarnom delu prisutnim medijima i ucesnicima konfererncije obratio se Miodrag Raovic, clan gradskog veca Grada Niša. O znacaju i ulozi institucija u Nacionalnoj ekološkoj kampanji “Znanjem za održivi razvoj“ pred prisutnima govorila je Sonja Popovic, predsednica Saveta za zaštitu životne sredine i održivi razvoj Grada Niša.

U radnom delu direktorka urduženja Oktopus Biba Vickovic predstavila je ciljeve projekta, ulogu i benefite ucešca lokalne samouprave u “Green Games“ takmicenju za najbolju video igru sa ekološkom temom.

U okviru radnog dela konferencije prisutnima je demonstriran rad nagradnog ArtEko robota (za reciklažu pet, met i papirne ambalaže) autorke mr Biljane Bibe Vickovic, scenska izvedba autorke dipl. scenografa Livije Mikic i web prezentacija www.greengames.rs autorke dipl. istoricarke umetnosti Jovane Golubovic.

Nakon prezentacije vodjena je diskusija sa prisutnim predstavnicima lokalnih samouprava o modelu saradnje i ucešcu lokalnih samouprava u Nacionalnoj kampanji “Znanjem za održivi razvoj”.

Prezentacija nacionalne kampanje “Znanjem za održivi razvoj” i “Green Games” takmicenja u okviru radionicarskog dela programa Decijeg filmskog festivala 7 KIDS FEST.

U okviru radionicarskog dela programa Kids fest-a pred publikom festivala predstavljen je pocetak rada nacionalne kampanje i takmicenja. Na prezentaciji je demonstriran i rad nagradnog ArtEko robota autora mr Biljane Bibe Vickovic, scenska izvedba autorke Dipl. scen. Livije Mikic i web prezentacija www.greengames.rs autorke dipl. Istoricar umetnosti Jovane Golubovic.

Prezentacija i “Green Games” takmicenja i u okviru programa 8. Medjunarodnog sajma zaštite životne sredine ECOFAIR.

U okviru programa Ecco sajma 12.–14. oktobara 2011. Pred širokom beogradskom publikom predstavljen je pocetak rada nacionalne kampanje i “Green Games” takmicenja. Na prezentaciji je demonstriran i rad nagradnog ArtEko robota, scenska izvedba i web prezentacija www.greengames.rs autora mr Biljane Bibe Vickovic, Dipl. scen. Livije Mikic, Jovane Golubovic.

Prezentacija nacionalne kampanje “Znanjem za održivi razvoj” i “Green Games” takmičenja u okviru V konferencije Foruma partnera u primeni AP NSOR-a.

U okviru program V Konferencije Foruma partnera u primeni AP NSOR-a održane 16. juna u Beogradu, Udruženje Oktopus je u sklopu rada u Treće radne grupe za životnu sredinu i prirodni resursi na temu Mere zа podizаnje kаpаcitetа zа povećаnje energetske efikаsnosti, prezentovalo “Projekte za neformalno obrazovanje - značaj kreativnih tehnoloških inovacija i informacionih samoodrživih sistema u unapređenju društvene zajednice i zaštiti životne sredine”.

Tokom izlaganja predstavljen je inicijalni strateški dokument nacionalne kampanje ”Znanjem za odrzivi razvoj”, nakon čega je prisutnim predstavnicima lokalne samouprave upućen poziv za aktivno učešće tokom realizacije.

Moderatori treće radne grupe bili su prof. dr Mаrinа Ilić i prof. dr Rаdmilo Pešić.

U plenarnom delu Konferencije predstavljen je pregled trenutnih trendova u cilju unapredjenja znanja o održivom razvoju u Evropi od strane eksperta savetodavne grupe koja je u nadležnosti Istraživačkog instituta za upravljanje odživim razvojem RIMAS iz Beča.

U okviru radnog dela Konferencije predstavljena su po tri primera dobre prakse iz naše sredine u okviru tri radne grupe koje su formirane prema tri stuba Nacionalne strategije održivog razvoja, a to su: ekonomija zasnovana na znanju, društveno-ekonomski uslovi i perspektive, životna sredina i prirodni resursi. Na petoj konferencija Foruma partnera razmotren je napredak u sprovođenju NSOR u 2010. godini na osnovu izveštaja koje je pripremio KPV za EI.

Arteko roboti na Beogradskom sajmu tehnike "TEHNIČKI NOKAUT"

ZOF Elektor i Udružebnje Oktopus pozivaju Vas da nas posetite na Beogradskom sajmu tehnike "TEHNIČKI NOKAUT" u hali 1A Beogradskog sajma na štandu 1605 od 9. do 14. maja 2011 godine. gde demonstriramo rad četvrte generacije ArtEko robota, koji istovremeno služi za prikupljanje otpada i izdavanje tiketa. Obe funkcije sad su sadržane u samo jednom robotu.

Postavka druge Ptice Robot na opštini Savski Venac

Rođendansko slavlje i postavka druge Ptice Robot održana je 17.12.2010. u 12h u parku pored zgrade opštine Savski venac, Kneza Miloša 69.

Nakon tačno dve godine od prvog javnog predstavljanja, opština Savski venac i Udruzenje Oktopus postavile su novu Pticu Robot, autorski projekat Biljane Bibe Vicković, koja je stekla status spomenika kulture od strane Zavoda za zaštitu spomenika grada Beograda, i tako postala prva umetnička robot skulptura grada.

Tom prilikom predstavljeni su rezultati koje je postigla prva Ptica postavljena u julu 2009. na opštini Vračar i nova tehnička unapređenja. Osim Ptice, postavljen je i promo pult koji ima za cilj da nas informiše o svim tekućim ekološkim aktivnostima tokom godine. Ptice sve građane koji recikliraju nagrađuje tiketom na kom se nalazi kod za igranje video igrica sa ekološkom porukom. Cilj postavke nove interaktivne skulpture je i najava revitalizacije urbanih džepova na opštini Savski venac. Otuda Ptica Robot simboliše uređenje svih urbanih džepova na opštini. Urbаni džepovi su mаlene zelene površine čijim se uređenjem obezbeđuje bolji kvalitet života.

Prisutnima su se obratili:
Tomislav Đorđević - predsednik opština Savski venac
Branislav Kuzmanović - predsednik opštine Vračar
Biljana Biba Vicković - autorka projekta Ptca Robot
Saša Janjić - istoričar umetnosti

Postavka druge Ptice Robot

Nakon tačno dve godine od prvog javnog predstavljanja biće postavljena nova Ptica robot, autorski projekat Biljane Bibe Vicković, koja je stekla status spomenika kulture od strane Zavoda za zaštitu spomenika grada Beograda i tako postala prva umetnička robot skulptura.

Rođendansko slavlje i postavka Ptice održaće se 17.12.2010 u 12h u parku iza zgrade opštine Savski venac, Kneza Miloša 69.


Prisutnima će se obratiti:

Dragan Đilas – gradonačelnik Grada Beograda
Goran Trivan – gradski sekretar za zaštitu životne sredine Beograda
Tomislav Đorđević – predsednik opština Savski venac
Branislav Kuzmanović – predsednik opštine Vračar
Aleksandra Kalinić – predstavnik Ambasade kraljevine Holandije
Nataša Milovanović – član opštinskog veća Savski Venac
Biljana Biba Vicković, autorka projekta
Saša Janjić - istoričar umetnosti


Ovom prilikom predstavićemo rezultate koje je postigla prva Ptica postavljena u julu 2009. na Vračaru i nova tehnička unapređenja.

Druga interaktivna robot skulptura koja poziva građana na reciklažu sada će se napajati pomoću solarne energije. Osim Ptice biće postavljen i promo pult koji koristi solarnu energiju i koji ima za cilj da nas informiše o svim tekućim ekološkim aktivnostima tokom godine.
Ptice će sve građane koji recikliraju nagrađivati sa tiketom na kom se nalazi kod za igranje video igrica.

Cilj postavke nove interaktivne skulpture je i najava čišćenja urbanih džepova na Savskom vencu. Otuda će Ptica robot simbolisati uređenje svih urbanih džepova na ovoj opštini. Urbаni džepovi su omаlene zelene površine čijim se uređenjem obezbeđuje bolji kvaliteta života.

Super heroji reciklaže čekaju ime

U holu zgrade opštine Savski venac, Kneza Miloša 69, od 23. do 28. novembra održaće se izložba najboljih predloga za ime ArtEko robot kontejnera u okviru kampanje “Recikliram za Savski”. Nakon dvomesečne turneje i druženja ArtEko (Art to Ecology) robot kontejnera sa osnovcima, sledi postavka likovnih radova, pesmica i dosetki drugaka, trećaka i četvrtaka u obliku predloga za ime robota.

Izložbu čine 60 kreativnih rešanja od pristiglih 1.230. Svi posetioci glasali su za samo jedan. Odabrani predlog upisan je na glasačkom listiću koji je odložen u specijanu glasačku kutiju. Predlog sa najvećim brojem glasova osvojiće novi set ArtEKo robot kontejnera za svoju školu. Dodela nagrada predviđena je za april mesec 2011.

Kampanja Recikliram za Savski ima za cilj razvoj svesti o značaju reciklaže kod osnovaca. U toku prethodna dva meseca ArtEko robot kontejneri obišli su sve osnovne škole na opštini Savski venac i tokom te turneje družili su se sa osnovcima u okviru časova Svet oko nas i Čuvari prirode.

Kampanju organizuju Udruženje Oktopus i opština Savski venac, a uz podršku Ministarstva prosvete, Balkanskog fonda za lokalne inicijative (BCIF), Instituta za održive zajednice (ISC), USAID i Svetske banke.

Ptica robot superheroj reciklaže na GREEN SCREAN FEST-u

17. Novembar 2010. Ptica Robot / super heroj reciklaže zaigraće na velikom platnu u Sava centru u sredu 17. novembra na Green Screan Festu.