Maj 2012

Uključenje preko 150 osnovnih i srednjoškolskih institucija u “Green Games” konkursu.
Celodnevni akreditovani trening “Green Games” seminar, namenjen je profesorima informatike iz 70 gradova Srbije. Seminar je baziran na modelu društveno odgovornog programiranja u svhu promocije obnovljivih izvora energije i čistih tehnologija, i njihovo dugotrajno afirmisanje na polju izrade multimedijalnih sadržaja sa ekološkom porukom.
Učesnici seminara će dobiti sve potrebne materijale (plakate, brošure, detaljna uputstva sa propozicijama takmičenja, multimedijalnu prezentaciju takmičenja), da bi na jednostavan i atraktivan način mogli da informišu đake iz njihovih škola o daljem toku takmičenja.