23.april.2013.

Projekat “Recikliraj baš, uradi šta znaš” počinje sa radom takmičarskim “Reciplet” radionicama zakazanim 10. 15. 16. i 17. maja na opštini Vračar i Sokobanji i gradovima Pančevu i Vranju, u kojima je pored Beogradskih osnovnih škola sa Vračara, uključeno i još 50 škola iz opština i gradova Srbije. Kroz program takmičenje u izradi reciklažne inteligentne mobilne skulpture-igračke za školsko dvorište, deca redovnih i specijalnih škola razvijaće kreativne i motoričke sposobnosti, a kroz igru i reciklažu će naučiti kako da ono što je odbačeno postane, lepo, korisno i deo novog igrališta.
Projekat “Recikliraj baš, uradi šta znaš” je nacionalna ekološka kampanja koja kroz niz povezujućih aktivnosti (Takmičarske “Reciplet” radionice; Regionalna Konferencijom u Vranju o upravljanju otpadom; Radionice za socijalno odgovorno preduzetništvo u Vranju u cilju pokretanja socijanog biznisa za nezaposlene majke dece ometene u razvoju; Akreditovani seminar za edukacija nastavnika i profesora u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja; Postavka reciklažnih namenskih posuda u školska dvorišta gradova i opštine učesnica projekta) doprinosi procesu promene javne politike zaštite životne sredine na lokalnom nivou prema EU standardima i zastupanje rodne ravnopravnosti.
Glavna aktivnost i finalni ishod projekta ima za cilj postizanje međuopštinskog konsenzusa u primeni integralnog modela sistematizovanog sakupljanja i odnošenja reciklažne sirovine iz svih škola na opštini Sokobanja i grada Vranje, a uz iznalaženje adekvatnog modela za Beogradsku opštinu Vračar, u saradnji sa lokalnim samoupravama, obrazovnim institucijama i privrednim subjektima (za reciklažu papirnog, metalnog i plastičnog otpada), uz zastupanje rodne ravnopravnosti, a super reciklažna mašina-igračka-skulptura ostaje u dvorištu pobedničke škole, kao trajna vrednost za genracije koje dolaze.
Projekat se sprovodi sredstvima SENSE programa koji realizuje Regionalni centar za životnu sredinu. Program finansira Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju (SIDA) u organizaciji udruženja Oktopus, MODUS i CDOP uz podršku Švedske ambasade, i pridruženu partnersku podršku opštine Vračar i Sokobanja, grada Vranja i Pančeva i instituta ’’Mihailo Pupin’’ i Metropolitan univerziteta iz Beograda.