Prezentacija nacionalne kampanje “Znanjem za održivi razvoj” i “Green Games” takmičenja u okviru V konferencije Foruma partnera u primeni AP NSOR-a.

U okviru program V Konferencije Foruma partnera u primeni AP NSOR-a održane 16. juna u Beogradu, Udruženje Oktopus je u sklopu rada u Treće radne grupe za životnu sredinu i prirodni resursi na temu Mere zа podizаnje kаpаcitetа zа povećаnje energetske efikаsnosti, prezentovalo “Projekte za neformalno obrazovanje - značaj kreativnih tehnoloških inovacija i informacionih samoodrživih sistema u unapređenju društvene zajednice i zaštiti životne sredine”.

Tokom izlaganja predstavljen je inicijalni strateški dokument nacionalne kampanje ”Znanjem za odrzivi razvoj”, nakon čega je prisutnim predstavnicima lokalne samouprave upućen poziv za aktivno učešće tokom realizacije.

Moderatori treće radne grupe bili su prof. dr Mаrinа Ilić i prof. dr Rаdmilo Pešić.

U plenarnom delu Konferencije predstavljen je pregled trenutnih trendova u cilju unapredjenja znanja o održivom razvoju u Evropi od strane eksperta savetodavne grupe koja je u nadležnosti Istraživačkog instituta za upravljanje odživim razvojem RIMAS iz Beča.

U okviru radnog dela Konferencije predstavljena su po tri primera dobre prakse iz naše sredine u okviru tri radne grupe koje su formirane prema tri stuba Nacionalne strategije održivog razvoja, a to su: ekonomija zasnovana na znanju, društveno-ekonomski uslovi i perspektive, životna sredina i prirodni resursi. Na petoj konferencija Foruma partnera razmotren je napredak u sprovođenju NSOR u 2010. godini na osnovu izveštaja koje je pripremio KPV za EI.