Prezentacija i “Green Games” takmicenja i u okviru programa 8. Medjunarodnog sajma zaštite životne sredine ECOFAIR.

U okviru programa Ecco sajma 12.–14. oktobara 2011. Pred širokom beogradskom publikom predstavljen je pocetak rada nacionalne kampanje i “Green Games” takmicenja. Na prezentaciji je demonstriran i rad nagradnog ArtEko robota, scenska izvedba i web prezentacija www.greengames.rs autora mr Biljane Bibe Vickovic, Dipl. scen. Livije Mikic, Jovane Golubovic.