Program za Press konferenciju - Opština Vračar

PRESS konferencija povodom puštanja u rad RECIPLET uredjaja (kolektor-igračka za otpadnu plastičnu ambalažu i alu limenke) i  svečana dodela ličnih nagrada RECIPLET takmičarima iz Beograda, Vranja i Sokobanje, održaće se u Centru za Fizičku kulturu Vračar, Sjenička  1,  u ponedeljak 23. 12.2013. u 11:00 časova. Istoga dana u 12:00 časova u svečanoj sali Gradske opštine Vračar, direktori 6 škola potpisaće donatorske ugovore za reciklažne kontejnere, dodelićemo 30 sertifikata za akreditaciju nastavnicima 6 škola sa Vračara i 30 sertifikata za akreditaciju nastavnicima 9 škola iz Pančeva. U školama Vračara biće postavljeno 54 kontejnera za reciklažu, čime je omogućen početak takmičenja u sakupljanju otpada u 2013. i 2014. kao i nagradno putovanje u Budimpeštu ili Prag, za pobednike takmičenja.

Ciljevi projekta su doprinos procesu promene javne politike zaštite životne sredine na lokalnom nivou prema EU standardima, uz zastupanje rodne ravnopravnosti. Projektne Inicijative imaju za cilj da podstaknu stanovništvo na odgovorniji odnos prema otpadu, i na postupanje sa otpadom na održiv način, kao što je smanjenje otpada na izvoru, ponovno korišćenje otpada, reciklaža ili odlaganje otpada na bezbedan način. Pobednički RECIPLET uređaj predstavlja urbani kolektor otpadne ambalaže (plastičnih flaša i limenki) koji se napaja solarnom energijom i ima presu za pet i reciklažni materijal. Uređaj ima ekološke i socjalno - pedagoške ciljeve. Postizanje međuopštinskog konsenzusa u primeni modela sakupljanja i odnošenja reciklažne sirovine iz svih osnovnih škola na opštini Sokobanja, Beogradskoj opštini Vračar i gradu Vranju. Kroz program takmičenja u prikupljanju reciklabilnih materijala u 2014. i 2015. cilj je da se kod  lokalnog stanovništva stvori osećaj odgovornosti za postupanje sa otpadom na svim nivoima, obezbede tačne i potpune informacije upravljanja otpadom, promovišu principi održivog razvoja, poduzimaju podsticajne mere i partnerstvo javnog i privatnog sektora u upravljanju otpadom. Održivi načini saradnje između civilnog društva, nevladinih organizacija, škola, fakulteta, lokalne samouprave kroz unapređenje i razvoj u oblasti zaštite životne sredine i obnovljivih izvora energije. Obrazovanje i razvijanje javne svesti i unapređenje pristupa javnosti informacijama o zaštiti životne sredine i obnovljivim izvorima energije i društveno odgovornog preduzetništva. Jačanje kapaciteta i stručno usavršavanje prosvetnih radnika u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja, za sticanje profesionalnih kompetencija u primeni savremenih metoda rada u nastavi i vannastavnim aktivnostima.

Zadaci projekta su postavka Recipleta na Sportskom centru Vračar, rezultat je reciplet takmičarskih radionica održanih tokom maja na opštini Vračar i Sokobanji i gradovima Pančevu i Vranju, u kojima je učestvovalo 50 škola. 120 osnovaca redovneih i specijanih škola je kroz program takmičenje u izradi Recipleta ekološkog uredjaja (sculptura-igračka za reciklažu pet i plastičnih boca, sa solarnim napajanjem) razvijalo je kreativne i motoričke sposobnosti. Deca su kroz igru i reciklažu naučila kako da ono što je odbačeno postane, lepo, korisno i deo novog igrališta.

RECIPLET ekološki uredjaj kao trajna vrednost ostaje za generacije koje dolaze, a daju transparentan primer za dalju integraciju socijalnih i ekoloških pristupa u obrazovnoj praksi. Pobedničko rešenje OŠ "Siniše Nikolajević" sa beogradskog Vračara osmislile su autorke Anđela Vukašinović i Andrijana Tmušić uz podršku nastavnice Slobodanke Todorović. Izrada Recipleta realizuje se u saradnji sa Institutom "Mihajlo Pupin" iz Beograda, koji je estetski modifikovano rešenje prvobitnog pobeničkog nacrtanog predloga školaraca.
Uvođenje namenskih kontejnera za reciklabilne materijale u škole omogućava primenu postojećih zakonskih okvira od strane lokalnih vlasti. Uz pomoć Telenor fondacije pribavljeno je 100 reciklažnih kontejenra za pet i papir (54 za Beogradskih 6 osnovnih škola, 36 za 6 osnovnih škola u Vranju, 9 za osnovnu i srednju školu u Sokobanji).

Bitan rezultat postignutog međuopštinskog konsenzusa je ostvarenje prava na novčanu naknadu koju škole stiču ustupanjem otpadne sirovine koju preuzima ugovoreni privredni komunalni subjekat. 14 škola je potpisalo ugovore sa otkupljivačima sirovina (6 Vračarskih osnovnih škola,  6 osnovnih škola iz Vranja i osnovna i srednja škola iz Sokobanje).
Obezbđena su nagradna sredstva za takmičare sa Vračara, Sokobanje i Vranja od strane opština za pobedničko odeljenje, koje će ići na ekskurziju u Budimpeštu, Prag ili pet dana na more na kraju 2014. I 2015 godine u čemu će učestvovati 14 škola iz Vranja, Sokobanje i sa Vračara.

Izdato je 120 Sertifikati za položenu akreditovanu obuku BR. 641 u Katalogu Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja za ovu i narednu školsku godinu tj. za 2013/2014. godinu.
Održane su dve regionalne  konferencije u Vranju i Kruševcu sa temom: rukovodjenje otpadom i primena zakonodavnih okvira na lokalu.

Govornici na PRESS konferenciji :
Dragutin Makarić, direktor Centra za fizičku kulturu Vračar; Branimir Kuzmanović, predsednik opštine Vračar;  Biljana Vicković, direktorka Udruženja Oktopus; Ljubiša Antonijević, pomoćnik ministra Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja;
Ivana Tomašević, predstavnik SENSE programa Regionalnog centra za životnu sredinu (REC); Sanja Rajačić, specijalista za društvenu odgovornost; Sanja Vraneš, direktorka Instituta “Mihajlo Pupin”  i Milica Mandić, sportista.

Press konferencijom povodom svečanog puštanja u rad RECIPLET ekološkog uredjaja, završava se program devetomesečne nacionalne ekološke kampanje “Recikliraj baš, uradi šta znaš” koja se kroz niz povezujućih aktivnosti sprovodi sredstvima SENSE programa koji realizuje Regionalni centar za životnu sredinu. Program finansira Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju (SIDA) i Telenor fondacija u organizaciji Udruženja Oktopus, MODUS i CDOP uz podršku Švedske ambasade i pridruženu partnersku podršku Beogradske opštine Vračar, grada Vranja i Pančeva, kao i opštine Sokobanja, Instituta “Mihajlo Pupin’’ i Metropolitan Univerziteta iz Beograda.

Program za Press konferenciju - Opština Vračar