Svečana dodela reciklažnih kontejnera u školama u Sokobanji: SŠ ‚‚Branislav Nušić‚‚ i OŠ ‚‚Mitroplit Mihajlo‚‚ održala se u ponedeljak 09. decembra 2013

Svečana dodela reciklažnih kontejnera u školama u Sokobanji: SŠ ‚‚Branislav Nušić‚‚  i OŠ ‚‚Mitroplit Mihajlo‚‚ održala se u ponedeljak 09. decembra 2013. od 13:00 do 14:00 časova u ulici Mitroplita Mihajla 5. Dešavanje je ujedno i najava takmičenja škola u prikupljanju otpada u 2014. i 2015. godini.

 • DSC_6881.JPG
  big image
  DSC_6881.JPG
 • DSC_6877.JPG
  big image
  DSC_6877.JPG
 • DSC_6911.JPG
  big image
  DSC_6911.JPG

 

Ciljevi programa su doprinos procesu promene javne politike zaštite životne sredine na lokalnom nivou prema EU standardima, uz zastupanje rodne ravnopravnosti; Postizanje međuopštinskog  konsenzusa u primeni modela sakupljanja i odnošenja reciklažne sirovine iz svih osnovnih škola na opštini Sokobanja, Beogradskoj opštini Vračar i gradu Vranju; Projektne Inicijative imaju za cilj da podstaknu stanovništvo na odgovorniji odnos prema otpadu, i na postupanje sa otpadom na održiv način, kao što je smanjenje otpada na izvoru, ponovno korišćenje otpada, reciklaža ili odlaganje otpada na bezbedan način; Kroz program takmičenja 2014. i 2015. cilj je da se kod  lokalnog stanovništva stvori osećaj odgovornosti za postupanje sa otpadom na svim nivoima, obezbede tačne i potpune informacije upravljanja otpadom, promovišu principi održivog razvoja, poduzimaju podsticajne mere i partnerstvo javnog i privatnog sektora u upravljanju otpadom; Održivi načini saradnje između civilnog društva, nevladinih organizacija, škola, fakulteta, lokalne samouprave kroz unapređenje i razvoj u oblasti zaštite životne sredine i obnovljivih izvora energije; Obrazovanje i razvijanje javne svesti i unapređenje pristupa javnosti informacijama o zaštiti životne sredine i obnovljivim izvorima energije i društveno odgovornog preduzetništva; Jačanje kapaciteta i stručno usavršavanje prosvetnih radnika u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja, za sticanje profesionalnih kompetencija u primeni savremenih metoda rada u nastavi i vannastavnim aktivnostima.

Zadaci programa su uvođenje namenskih kontejnera za reciklabilne materijale u škole i školska dvorišta čime se omogućava primenu postojećih zakonskih okvira od strane lokalnih vlasti; Bitan rezultat postignutog konsenzusa je i ostvarenje prava na novčanu naknadu koju škole stiču ustupanjem otpadne sirovine koju preuzima ugovoreni privredni komunalni subjekt; Obezbđena su nagradna sredstva za pobedničko odeljenje, koje će ići na ekskurziju u Budimpeštu, Prag ili pet dana na more na kraju 2014. i 2015 godine u čemu će učestvovati osnovna i srednja škola iz Sokobanje; Izdato je 30 sertifikata nastavnicima dve Sokobanjske škole za položenu akreditovanu obuku BR. 641 u Katalogu Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja za 2013/2014. godinu.

Govornici na dodeli reciklažnih kontejnera bili su Dragana Trifunović, direktorka SŠ „Branislav Nušić”; Dimitrije Lukić, predsednik opštine Sokobanja, Biljana Vicković, direktor Udruženja Oktopus, Saša Drljača, direktor Javno komunalnog preduzeća „Napredak” i Ivana Kleri, kancelarija za mlade Sokobanja.

Program press konferencije povodom postaveke reciklažnih kontejenra u osnovnoj i srednjoj školi u Sokobanji, završna je aktivnost devetomesečnog programa nacionalne ekološke kampanje pod nazivom “Recikliraj baš, uradi šta znaš” u 2013. godini, koja se kroz niz povezujućih aktivnosti sprovodi sredstvima SENSE programa koji realizuje Regionalni centar za životnu sredinu. Program finansira Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju (SIDA) i Telenor fondacije u organizaciji udruženja Oktopus, MODUS i CDOP uz podršku Švedske ambasade, i pridruženu partnersku podršku Beogradske opštine Vračar, grada Vranja i Pančeva, kao i opštine Sokobanja, instituta ’’Mihailo Pupin’’ i Metropolitan Univerziteta iz Beograda.

Program se nastavlja takmičarskim aktivnostima osnovne i srednje škole u 2013. i 2014 godini u prikupljanju odpadne pet ambalaže i papira. Odeljenje koje sakupi najveću količinu otpada, osvojiće nagradnu ekskurziju u Budimpeštu, Prag ili petodnevno letovanje na moru.  


AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.