Press konferencija povodom svečane dodele 36 reciklažnih kontejnera za 6 osnovnih škola u Vranju

Press konferencija povodom svečane dodele 36 reciklažnih kontejnera za 6 osnovnih škola u Vranju i najava takmičenja škola u prikupljanju otpada za  2014. i 2015. godinu održala se u četvrtak 12. decembra 2013. u OŠ ''Radoje Domanović'' Partizanski put 1 u Vranju u periodu od 13:00 do 14:00 časova.


Ciljevi  projekta su doprinos procesu promene javne politike zaštite životne sredine na lokalnom nivou prema EU standardima, uz zastupanje rodne ravnopravnosti; Postizanje međuopštinskog  konsenzusa u primeni modela sakupljanja i odnošenja reciklažne sirovine iz svih osnovnih škola na opštini Sokobanja, Beogradskoj opštini Vračar i gradu Vranju; Projektne Inicijative imaju za cilj da podstaknu stanovništvo na odgovorniji odnos prema otpadu, i na postupanje sa otpadom na održiv način, kao što je smanjenje otpada na izvoru, ponovno korišćenje otpada, reciklaža ili odlaganje otpada na bezbedan način; Kroz program takmičenja 2014. i 2015. cilj je da se kod  lokalnog stanovništva stvori osećaj odgovornosti za postupanje sa otpadom na svim nivoima, obezbede tačne i potpune informacije upravljanja otpadom, promovišu principi održivog razvoja, poduzimaju podsticajne mere i partnerstvo javnog i privatnog sektora u upravljanju otpadom; Održivi načini saradnje između civilnog društva, nevladinih organizacija, škola, fakulteta, lokalne samouprave kroz unapređenje i razvoj u oblasti zaštite životne sredine i obnovljivih izvora energije; Obrazovanje i razvijanje javne svesti i unapređenje pristupa javnosti informacijama o zaštiti životne sredine i obnovljivim izvorima energije i društveno odgovornog preduzetništva; Jačanje kapaciteta i stručno usavršavanje prosvetnih radnika u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja, za sticanje profesionalnih kompetencija u primeni savremenih metoda rada u nastavi i vannastavnim aktivnostima.

Zadaci projekta su uvođenje namenskih kontejnera za reciklabilne materijale u školska dvorišta omogućava primenu postojećih zakonskih okvira od strane lokalnih vlasti; Bitan rezultat postignutog konsenzusa je i ostvarenje prava na novčanu naknadu koju škole stiču ustupanjem otpadne sirovine koju preuzima ugovoreni privredni komunalni subjekt; Obezbeđena su nagradna sredstva za pobedničko odeljenje, koje će ići na ekskurziju u Budimpeštu, Prag ili pet dana na more na kraju 2014. i 2015 godine u čemu će učestvovati 6  osnovnih škola iz Vranja; Uručeno je 30 sertifikatiaza položenu akreditovanu obuku BR. 641 u Katalogu Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja za 2013/2014. Godinu; Uručeno je 15 sertifikata za položenu obuku i izrađen akcioni plan za pokretanje socijalno odgovornog preduzetništva, posebno bitnog za nezaposlene majke dece sa smetnjama u razvoju.

Govornici na press konferenciji bili su Vesna Đorić, direktor škole „Radoje Domanović”; Miroslav Spasić, načelnik Sekretarijata za obrazovanje, kulturu, informisanje, sport i omladinu; Nela Cvetković, članica Gradskog veća za naučno-tehnološki razvoj, ekologiju, zaštitu životne sredine i evrointegracije; Nemanja Dejanović, zamenik koordinatora Kancelarije za mlade, Biljana Vicković, direktor Udruženja Oktopus i Jelena Marinković, Udruženje “M.O.D.U.S.”

Program press konferencije povodom postavke reciklažnih kontejnera u osnovnim školama u Vranju, završna je aktivnost devetomesečnog programa Nacionalne ekološke kampanje pod nazivom “Recikliraj baš, uradi šta znaš” u 2013. godini, koja se kroz niz povezujućih aktivnosti sprovodi sredstvima SENSE programa koji realizuje Regionalni centar za životnu sredinu. Program finansira Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju (SIDA) i Telenor fondacija u organizaciji udruženja Oktopus, MODUS i CDOP uz podršku Švedske ambasade, i pridruženu partnersku podršku Beogradske opštine Vračar, grada Vranja i Pančeva, kao i opštine Sokobanja, instituta ’’Mihailo Pupin’’ i Metropolitan Univerziteta iz Beograda. Program se nastavlja takmičarskim aktivnostima osnovne i srednje škole u 2013. i 2014 godini u prikupljanju otpadne pet ambalaže i papira.

Odeljenje koje sakupi najveću količinu otpada, osvojiće nagradnu eksurziju u Budimpeštu, Prag ili petodnevno letovanje na moru.