Konkursni vodič

 

JUN

Finalne propozicije takmičenja

1. Igra je originalno kreativno delo tima učenika uz mentorsku ulogu nastavnika.
2. Tim razvija igru koristeći raspoložive elemente: alate za razvoj softvera, grafike i zvučnih efekata, open source rešenja (endžine, biblioteke, gotove igre, zvučne efekte, grafiku).
3. Igra se radi na temu ekologije.
4. Igra se može raditi u endžinu i okruženju po izboru.
5. Igra se dostavlja u izvršnom i izvornom kodu sa potrebnim opisom:
    a)  ReadMe_uputstvom za igranje, tj. opisom komandi igrača, cilja igre, načinu skorovanja i drugo (po potrebi da bi se igra startovala)
    b) Tehničkim opisom_kratkim opisom kako je igra napravljena (tim tj. Autori/Menotori, korišćeni endžin i alati, korišćena open-sorce rešenja i uzori (ako se ovo ne navede igra može biti smatrana plagijatom, i drugo potrebno da bi se ocenio uspeh tima u razvoju igre).
    c)  Nazivom igre i temom_tekstualnim opisom igre (koji treba postaviti na sajt uz igru).

6. Igra se šalju na e-mail adresu organizacije Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
7. Rok za predaju radova je kraj juna.
8. Stručna komisija ocenjuje uskladjenost igre s temom, originalnost igre, kreativnost, složenost primenjenih tehnika, privlačnost i dopadljivost igre.
9. Poeni dobijeni na bazi SMS glasanja se sabiraju sa ocenama komisije i tako dobija konačna ocena igre, na osnovu koje se bira pobednik.


Napomena:
SMS propozicije biće objavljene početkom jula kad svi radovi takmičara budu postavljeni na sajtu, o čemu će putem meila svi takmičari dobiti i pismeno obaveštenje, kao i opštinska uprava.

 

 


 

APRIL_MAJ

GG TAKMIČENJE

http://www.greengames.rs/index.php/napravi-igricu

http://www.greengames.rs/index.php/gradovi

Timovi iz 71 lokalne samouprave pripremaju se za takmičenje u izradi igara tokom aprila.

Osnovne i srednjoškolske obrazovne institucije “Green Games“ takmičenje podržavaju kroz uključenje profesorskog kadra iz informatike, likovnog i muzičkog obrazovanja. Navedeno je osmišljeno u cilju motivacije učenika da kao gradski tim učestvuje na “Green Games” takmičenju (za najbolju video-igricu sa ekološkom temom), čime bi povećali zainteresovanost građana da učestvuju u akciji, i SMS porukama podrže tim iz “svoje” opštine/grada. Za organizovanje tima učesnika koji će predstavljati grad, zainteresovani učenici će na časovima informatike, likovnog i muzičkog obrazovanja dobiti zadatke na temu ekologije i zaštite životne sredine. Tokom aprila i maja meseca učenici na časovima treba da izrade rešenja i predloge koji će biti sastavni elementi za izradu video igre. Profesorski kadar informatike, likovnog i muzičkog obrazovanja će kao mentori međusobno sarađivati.

Pripremni period obuhvata:

Mentorski rad iz likovnog obrazovanja; Radionice za izradu grafičkih rešenja za video igru na temu zaštite životne sredine; Mentorski radi iz muzičkog obrazovanja; Radionica za izradu muzike za video igre na časovima muzičkog vaspitanja, poseta lokalnomj radio stanici radi digitalne obrade zvuka, da bi kao takva bila upotrebljiva zap izradu video igre; Za profesore informatike predvidjeno je da se tokom aprila I maja meseca ukljuce na web forum za open sorse razvoj engin platforme za izradu igara. Završni deo treninga – obuke biće organizovana kroz jednodnevni akreditovani seminar u Beogradu. 20 Maja više informacija o seminaru I forumu dostupneo je u nastavku teksta.

 


 

FEBRUAR_APRIL

PRIJAVLJIVANJE ZA GG SEMINAR

http://www.greengames.rs/index.php/seminar

Putem linka prijavite se na akreditovani Green Games seminar za profesore informatike, na kojem sem prijave možete pronaći i sve bitne pojedinosti o programu seminara.

 


 

MAJ 22.

GG SEMINAR

http://www.greengames.rs/index.php/seminar

Dužina trajanja: Jedan dan

Celodnevni akreditovani GG trening seminar namenjen je profesorskom kadru informatičke delatnosti iz preko 150 obrazovnih institucija iz 70 gradova Srbije. Program GG seminara baziran je na modelu društveno odgovornog programiranja koje analitički pristupa upotrebi obnovljivih izvora energije i čistih tehnologija, i bavi se dugotrajnom afirmacijom na polju izrade multimedijalnih sadržaja sa ekološkom porukom. Učesnici GG seminara će dobiti sve potrebne materijale (plakate, brošure, detaljna uputstva sa propozicijama takmičenja, multimedijalnu prezentaciju takmičenja) da bi na jednostavan i atraktivan način mogli da informišu đake o daljem toku takmičenja.

Glavni cilj: Aktiviranje učenika osnovnih i srednjih škola za upotredu društveno odgovornog programiranja u svhu promocije obnovljivih izvora energije i čistih tehnologija.

 


SEPTEMBAR I OKTOBAR

GLASANJE

http://www.greengames.rs/index.php/sms-glasanje

 


 

NOVEMBAR

DODELA NAGRADA

http://www.greengames.rs/index.php/nagradeGG COMPETITION GUIDE

 

 

FEBRUARY_APRIL

APPLICATION FOR GG SEMINAR

http://www.greengames.rs/index.php/seminar

You can apply for accredited Green Games seminar for IT professors via link. Besides the registration form you can find there all the relevant details about the seminar program.

 


 

APRIL 28.

GG SEMINAR

http://www.greengames.rs/index.php/seminar

Duration: One day

All-day accredited GG training seminar is intended for IT professors from over 150 educational institutions from 70 cities in Serbia. GG Seminar program is based on a model of socially responsible programming that analytically approaches the use of renewable energy and clean technologies, and addresses the long-term affirmation of production in the field of multimedia content with ecological message. GG seminar participants will receive all necessary materials (posters, brochures, detailed instructions on the rules of the competition, multimedia presentation competition) in order to be able to inform students about the future course of the competition in a simple and attractive way.

Main objective:Activation of primary and secondary schools for socially responsible programming with the goal of promotion of renewable energy and clean technologies.

 


 

APRIL_MAY

GG COMPETITION

http://www.greengames.rs/index.php/napravi-igricu

http://www.greengames.rs/index.php/gradovi

Teams from 71 local governments are preparing to compete in the development of games during April.

Primary and secondary educational institutions support the "Green Games" competition through the involvement of lecturing staff of IT, art and music education. The above is designed to motivate the students to participate as a city at the "Green Games" contest (the best video game with an ecological theme), which would increase the interest of citizens to participate in the action, and by SMS support the team from "their" municipality/city. To organize a team of participants who will represent the city, students will get assignments on ecology and environmental protection at the classes of IT, arts and music. During April and May students in class should develop solutions and proposals that will be the building elements for making of video games. Lecturing staff of IT, art and music will collaborate as mentors with each other.

The preparation period includes:

Mentoring of art workshops for graphical solutions for the video game on the topic of environmental protection, mentoring of music workshops for making music for video game and visit to the local radio station for digital processing, which will make the music useful for the video games; it is foreseen for IT teachers during April and May to be included on the website forum for development of open source platform engine for making of the games. The final part of training - training will be organized by an accredited one-day seminar in Belgrade on May 20th. More information about the seminar and forum are available below.

 


 

SEPTEMBER 01._20.

VOTING

http://www.greengames.rs/index.php/sms-glasanje

 


 

SEPTEMBER 28.

AWARDS CEREMONY

http://www.greengames.rs/index.php/nagrade

Copyright Oktoopus
Powered by ITS