• Reciplet takmicenje
 • Upravljanje otpadom
 • Pet radionice
 • Eko seminar
 • Reciklažna dvorišta

SENSE

Nacionalna ekološka kampanja pod nazivom “Recikliraj baš, uradi šta znaš” kroz niz povezujućih aktivnosti sprovodi se sredstvima SENSE programa koji realizuje Regionalni centar za životnu sredinu. Program finansira Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju (SIDA).

 

Telenor Fondacija

SŠ Branislav Nušić

SŠ Branislav Nušić

Srednja škola ‘’Branislav Nušić’’  kao pridruženi partner projekta podržava rad projekta kroz raspoložive resurse i kadrovsku podršku u cilju  realizacije projekta ‘’Recikliraj baš, uradi šta znaš’’.

 

Srednja škola ‘’Branislav Nušić’’  podržaće projekat -

 • učestvovanjem na radnom sastanku sa aktivom direktora osnovnih i srednjih škola 29. aprila 2013. godine;
 • učestvovanjem u organizovanju Reciplet takmičenja, 15. maja 2013. godine;
 • učestvovanjem na konferenciji u Vranju 4. juna 2013. godine;
 • učestvovanjem u organizaciji lokalne konferencije ukoliko škola pobedi na Reciplet takmičenju 15. septembra 2013. godine;
 • učestvovanjem u radionici za socijalno odgovorno preduzetništvo u Vranju, 11. oktobra 2013. godine;
 • učestvovanjem u organizovanju akreditovanog seminara 15.oktobra 2013. godine;
 • učešćem na radnom sastanku sa aktivom direktora osnovnih i srednjih škola 10.novembra 2013. godine;
 • pružanjem podrške opštini u organizovanju press konferencije 05. decembra 2013.godine;
 • učestvovanjem u press konferenciji 15.decembra 2013. godine.

Sporazum o saradnji potpisan je  12.02.2013. godine od strane direktorke Dragane Trifunović.

OŠ Vule Antić

OŠ Vule Antić

ŠOSO ‘’Vule  Antić’’ kao pridruženi partner projekta podržava rad projekta kroz raspoložive resurse i kadrovsku podršku u cilju  realizacije projekta ‘’Recikliraj baš, uradi šta znaš’’.

 

ŠOSO ‘’Vule  Antić’’ podržaće projekat -

 

 • učestvovanjem na radnom sastanku sa aktivom direktora osnovnih i srednjih škola 26. aprila 2013. godine;
 • učestvovanje u organizovanju Reciplet takmičenja, 17. maja 2013. godine;
 • učestvovanjem na konferenciji u Vranju 4. juna 2013. godine;
 • učestvovanjem u organizaciji lokalne konferencije ukoliko škola pobedi na Reciplet takmičenju 15. septembra 2013. godine;
 • učestvovanjem u radionici za socijalno odgovorno preduzetništvo u Vranju, 11. oktobra 2013. godine;
 • učestvovanjem u organizovanju akreditovanog seminara 25.oktobra 2013. godine;
 • učešćem na radnom sastanku sa aktivom direktora osnovnih i srednjih škola 20.novembra 2013. godine;
 • pružanjem podrške opštini u organizovanju press konferencije 05. decembra 2013.godine;
 • učestvovanjem u press konferenciji 15.decembra 2013. godine.

 

Sporazum o saradnji potpisan je  01.03.2013. godine od strane direktora Gorana Jakovčevskog.

OŠ Mara Mandić

ŠOSO  ‘’Mara Mandić’’ kao pridruženi partner projekta podržava rad projekta kroz raspoložive resurse i kadrovsku podršku u cilju  realizacije projekta ‘’Recikliraj baš, uradi šta znaš’’.

 

ŠOSO  ‘’Mara Mandić’’ podržaće projekat -

 

 • učestvovanjem na radnom sastanku sa aktivom direktora osnovnih i srednjih škola 25. aprila 2013. godine;
 • učestvovanjem u organizovanju Reciplet takmičenja, 16. maja 2013. godine;
 • učestvovanjem na konferenciji u Vranju 4. juna 2013. godine;
 • učestvovanjem u organizaciji lokalne konferencije ukoliko škola pobedi na Reciplet takmičenju 15. septembra 2013. godine;
 • učestvovanjem u  organizovanju akreditovanog seminara 10.oktobra 2013. godine;
 • učestvovanjem u press konferenciji 15.decembra 2013. godine.

 

Sporazum o saradnji potpisan je  31.01.2013. godine od strane direktora Branka Kurilja.

OŠ Dušan Dugalić

OŠ Dušan Dugalić

Osnovna škola ’’Dušan Dugalić’’ kao pridruženi partner projekta podržava rad projekta kroz raspoložive resurse i kadrovsku podršku u cilju  realizacije projekta ‘’Recikliraj baš, uradi šta znaš’’.

 

Osnovna škola ’’Dušan Dugalić’’ podržaće projekat -

 

 • učestvovanjem na radnom sastanku sa aktivom direktora osnovnih i srednjih škola 24. aprila 2013. godine;
 • učestvovanjem u organizovanju Reciplet takmičenja, 10. maja 2013. godine;
 • učestvovanjem na konferenciji u Vranju 4. juna 2013. godine;
 • učestvovanjem u organizaciji lokalne konferencije ukoliko škola pobedi na Reciplet takmičenju 15. septembra 2013. godine;
 • učestvovanjem u organizovanju akreditovanog seminara 05.oktobra 2013. godine;
 • prisustvovanjem sastanku u opštini Vračar sa aktivnom direktora škola i JKP Čistoćom oko ugovora i postavke reciklažnih kontejenera 05.novembra 2013. godine;
 • učestvovanjem u press konferenciji 15.decembra 2013. godine.

 

Sporazum o saradnji potpisan je  07.02.2013. godine od strane direktorke  Dragice Nedeljković.

Opština Vračar

Vračar - gradska opština

Opština Vračar kao strateški partner Udruženja Oktopusa, logistički i organizaciono podržava rad projekta ‘’Recikliraj baš, uradi šta znaš’’.

 

Opština Vračar podržaće projekat -

 

 • organizovanjem radnog sastanka sa aktivom direktora osnovnih i srednjih škola 24. aprila 2013. godine;
 • podrškom kroz prezentaciju programa Reciplet takmičenja, 10. maja 2013. godine;
 • učestvovanjem na konferenciji u Vranju 4. juna 2013. godine;
 • organizovanjem lokalne konferencije ukoliko škola pobedi na Reciplet takmičenju 15. septembra 2013. godine;
 • organizovanjem akreditovanog seminara 05.oktobra 2013. godine;
 • organizovanjem sastanka u opštini Vračar sa aktivnom direktora škola i JKP Čistoćom oko ugovora i postavke reciklažnih kontejenera 05.novembra 2013. godine;
 • Organizovanjem u press konferenciji 15.decembra 2013. godine.

 

Pridruženo  partnerstvo je ozvaničeno potpisivanjem Sporazuma o saradnji 13. februara 2013. Godine  potpisanog od strane Branimira Kuzmanovića, predsednika opštine Vračar.

Opština Sokobanja

Sokobanja - opština

Opština Sokobanja kao strateški partner Udruženja Oktopusa, logistički i organizaciono podržava rad projekta ‘’Recikliraj baš, uradi šta znaš’’.

 

Opština Sokobanja podržaće projekat -

 

 • organizovanjem radnog sastanka sa aktivom direktora osnovnih i srednjih škola, 29. aprila 2013. godine;
 • učestvovanjem u promovisanju Reciplet takmičenja, 15. maja 2013. godine;
 • učestvovanjem na konferenciji u Vranju 4. juna 2013. godine;
 • organizovanjem lokalne konferencije ukoliko škola pobedi na Reciplet takmičenju 15. septembra 2013. godine;
 • učestvovanjem u promovisanju akreditovanog seminara 15.oktobra 2013. godine;
 • organizovanjem radnog sastanka sa direktorkama osnovnih i srednje školih 10.novembra 2013. godine;
 • organizovanjem press konferencije  25. novembra 2013.godine;
 • učestvovanjem u press konferenciji 15.decembra 2013. godine.

 

Pridruženo  partnerstvo je ozvaničeno potpisivanjem sporazuma o saradnji 12. februara 2013. godine potpisanog od strane Dimitrija Lukića, predsednika opštine Sokobanja.

Grad Vranje

Vranje

Grad Vranje kao strateški partner Udruženja Oktopusa, logistički i organizaciono podržava rad projekta ‘’Recikliraj baš, uradi šta znaš’’.

 

Grad Vranje podržaće projekat -

 

 • učestvovanjem na radnom sastanku sa aktivom direktora osnovnih i srednjih škola 26. aprila 2013. godine;
 • organizovanjem Reciplet takmičenja, 17. maja 2013. godine;
 • učestvovanjem na konferenciji u Vranju 4. juna 2013. godine;
 • organizovanjem lokalne konferencije ukoliko škola pobedi na Reciplet takmičenju 15. septembra 2013. godine;
 • učestvovanjem u radionici za socijalno odgovorno preduzetništvo u Vranju, 11. oktobra 2013. godine;
 • organizovanjem akreditovanog seminara 25.oktobra 2013. godine;
 • učešćem na radnom sastanku sa aktivom direktora osnovnih i srednjih škola 20.novembra 2013. godine;
 • organizovanjem press konferencije 05. decembra 2013.godine;
 • učestvovanjem u press konferenciji 15.decembra 2013. godine.

 

Pridruženo  partnerstvo je ozvaničeno potpisivanjem Sporazuma o saradnji 11. februara 2013. godine.  potpisanog od strane Zorana Antića, gradonačelnika grada Vranje.

Grad Pančevo

Grad Pančevo kao strateški partner Udruženja Oktopusa, logistički i organizaciono podržava rad projekta ‘’Recikliraj baš, uradi šta znaš’’.

 

Grad Pančevo podržaće projekat -

 

 • Organizovanjem radnog sastanka sa aktivom direktora osnovnih i srednjih škola 25. aprila 2013. godine;
 • Učestovanjem u promovisanju Reciplet takmičenja, 16. maja 2013. godine;
 • Učestvovanjem na konferenciji u Vranju 4. juna 2013. godine;
 • Organizovanjem lokalne konferencije ukoliko škola pobedi na Reciplet takmičenju 15. septembra 2013. godine;
 • Učestvovanjem u promovisanju akreditovanog seminara 10. oktobra 2013. godine;
 • Učestvovanjem u press konferenciji 15. decembra 2013. godine.

 

Pridruženo  partnerstvo je ozvaničeno potpisivanjem sporazuma o saradnji 13. februara 2013. godine  potpisanog od strane Aleksandra Farkaša, člana Gradskog veća grada Pančeva zaduženog za omladinu i sport.

Institut "Mihajlo Pupin"

Institut ”Mihajlo Pupin” kao pridruženi partner Udruženja Oktopus stručno kadrovski, logistički i organizaciono podržava rad projekta ‘’Recikliraj baš, uradi šta znaš ”kroz programske aktivnosti Reciplet takmičenja, u radu stručne komisije za bodovanje pobedničkog rešenja, u realizaciji I izradi pobedničkog rešenja RECIPLET- reciklažne inteligentne mobilne skulpture-igračke za školsko dvorište.

Metropolitan Univerzitet

Metropolitan Univerzitet kao pridruženi partner Udruženja Oktopusa stručno kadrovski, logistički i organizaciono podržava rad projekta ‘’Recikliraj baš, uradi šta znaš” kroz programske aktivnosti Reciplet takmičenja za izradu reciklažne inteligentne mobilne skulpture-igračke za školsko dvorište, i u radu stručne komisije za bodovanje pobedničkog rešenja.