• Reciplet takmicenje
  • Upravljanje otpadom
  • Pet radionice
  • Eko seminar
  • Reciklažna dvorišta

Trening Program - Socijalno preduzetništvo, Vranje

Saopštenje za socijalno preduzetništvo u Vranju

Trodnevna obuka za preduzetništvo

Trodnevna obuka za socijalno preduzetništvo za nezaposlene roditelje đaka sa smetnjama u razvoju iz Vranja

 

Trodnevna obuka za razvijanje i pokretanje socijalnog biznisa kao podrška proizvodnji žičanih reciklažnih kontejnera za pet ambalažu bila je organizovana od 20 do 23 septembra u školi “Vule Antić” iz Vranja, koju pohađaju deca sa smetnjama u razvoju. Vrednost žičanih kontejnera na tržištu je najniža, a samim tim omogućava širu proizvodnju i distribuciju na teritoriji Republike Srbije, što je povod za izradu akcionog plana za pokretanje socijalnog preduzetništva u svom okruženju.

U okviru programa za nezaposlene roditelje i građane, predviđeno je da se održi trodnevna obuka za pokretanje socijalnog preduzetništva:

 

1. Radionica za obuku nezaposlenih roditelja u izradi reciklažnih žičanih kontejnera za PET ambalažu;

 

2. Primeri reciklažnog dizajna;  Dvodnevna obuka za socijalno preduzetništvo; Obuke i osposobljavanje nezaposlenih roditelja u povezivanju. Učesnici su tokom dva dana imali mogućnosti da se kroz obuku upoznaju sa konceptom socijalnog preduzetništva, o kojim elementima i faktorima treba da razmišljaju kada pokreću ovakav biznis: pravna forma, organizacija i broj zaposlenih, definisanje proizvoda, tržišta, cene, distribucije, iznos neophodnih finansija i projekcija cash flow-a itd…

 

Na kraju obuke učesnici su izašli sa jasno definisanim načinom, na koji se vrši proizvodnja kontejnera, njegovom distribucijom; Finalizacija i usvajanje akcionog plana

 

Sertifikat će dobiti učesnici koji finalizuju akcioni plan.