• Reciplet takmicenje
 • Upravljanje otpadom
 • Pet radionice
 • Eko seminar
 • Reciklažna dvorišta

Rezultati kampanje ‘’Recikliraj baš, uradi šta znaš’’

 

Nacionalna ekološka kampanja ‘’Recikliraj baš, uradi šta znaš’’ je devetomesečni program, koji se kroz niz povezujućih aktivnosti sproveo sredstvima SENSE programa koji realizuje Regionalni centar za životnu sredinu www.rec.rs.

 

Programom su rukovodili Udruženje Oktopus iz Beograda, Udruženje M.O.D.U.S iz Vranja i C.D.O.P iz Sokobanje, a u saradnji sa lokalnim samoupravama i školama na teritoriji: Beogradske opštine Vračar i opštine Sokobanja, Grada Pančeva i Vranja.

 

Zanačajnu podršku u realizaciji dobili smo od zainteresovanih strana u projektu: privatnih komunalnih preduzeća, Centra za robotiku Instituta ’’Mihailo Pupin’’, Fondacije Telenor kao i Fakulteta primenjih umetnosti Univerziteta iz Beograda.

 

 

 

 

RECIPLET kolektor za prikupljanje peta i limenki

 

23. decembra na sportskom centru Vračar u Sjeničkoj 1, Vračarci su dobili jedinstvenu i vrlo pričljivu igračku za prikupljanje plastičnih flaša i limenki nazvanu RECIPLET.

 

 

Rad sistema Reciplet udredjaja

 

RECIPLET su smislile učenice beogradske škole OŠ "Siniša Nikolajević" Anđela Vukašinović i Andrijana Tmušić, u čemu im je pomogla nastavnica Slobodanka Todorović. Uz neophodne izmene, RECIPLET su napravlli inženjeri u Centru za robotiku Instituta “Mihajlo Pupin”.

 

Izjava Dr. Aleksandra Rodića dipl. Inž. rukovodioca Centra za robotiku Instituta ”Mihajlo Pupin” o izradi RECIPLETA

 

U daljem razvoju kulturne svesti svakog korisnika RECIPLET-a, ovaj novi simpatični Vračarski komšija, oslikava integraciju socijalnih i ekoloških pristupa u obrazovnoj praksi i kao takav ostaje za generacije koje dolaze.

 

Izjava Mirjane Mitrović, članice opštinskog veća opštine Vračar iz Beograda, o realizovanim i budućim akcijama sa Udruženjem Oktopus

 

Izjava Biljane Vicković, direktora Udruženja Oktopus o rezultatima nacionalne kampanje "Recikliraj baš uradi šta znaš"

 

RECIPLET takmičenje škola

 

Anđelino i Andrijanino rešenje je pobedilo na RECIPLET takmičenju tokom maja meseca 2013. godine, u kojem je učestvovalo 120 osnovaca iz 50 redovnih i specijalnih škola beogradskog Vračara, Sokobanje, grada Pančeva i Vranja.

 

 

 

Drugo i trećeplasirane Finaliste iz Sokobanje i Vranja, nagradili smo tablet računarima, smart telefonima, a dopadljivi RECIPLET(koji isključivo koristi solarnu energiju), nadalje će građane Beograda i njegove posetioce, kroz igru i na zabavan način podsticati na veću brigu za očuvanje životne sredine i čistoće grada.

Kroz program takmičenja učesnici su kroz igru i reciklažu naučili, kako da ono što je odbačeno postane lepo, korisno i deo novog igrališta.

 

 

Nagradno takmičenje škola u 2014. godini (u kojem učestvuje 6 osnovnih škola sa Vračara, 6 osnovnih škola iz Vranja i osnovna i srednja škola iz Sokobanje) počelo je u martu a u njemu učestvuje 12500 osnovaca i preko 50000 direktnih i indirektnih korisnika ovog programa.

 

Svakog petka škole će organizovati merenje prikupljenog papira i pet ambalaže koje će đaci doneti od kuće. Informacije o sakupljenom otpadu, škole šalju svojim opštinama kao i Oktopus, kako bi podatke objavili na sajtu http://reciplet.rs/index.php/reciplet-takmicenje-v/88-reciplet-nagradno-takmicenje-skola

 

To će svim takmičarima omogućiti da vide rezultate drugih škola i koje odeljenje je za Beograd, Vranje i Sokobanju, najuspešniji kandidat za pobednika takmičenja, čime osvaja nagradnu ekskurziju.

 

 

Lokalne vlasti su za svoje takmičare obezbedile sredstva za nagradnu ekskurziju za pobedničko odeljenje. Uz pomoć Fondacije Telenor za sve škole učesnice, pribavljeno je 100 reciklažnih kontejnera za pet i papir (54 za 6 beogradskih osnovnih škola; 36 za 6 osnovnih škola u Vranju, 9 za osnovnu i srednju školu u Sokobanji). Sve škole su od svojih opština dobile i sredstava za nabavku kesa za kontejnere za tekuću 2014. i narednu 2015. godinu, kao i vage za merenje sakupljene sirovine za takmičenje. Otkupljivači sirovine, koji su sa svim školama potpisali ugovore za otkup, vršiće naknadu u novčanim sredstvima, koje će škole odlukom đačkog parlamenta namenski trošiti.

Postignut međuopštinski konsenzus škola beogradskog Vračara, Vranja i Sokobanje biće primenljiv i za druge gradove i opštine Srbije. Tokom 2015. godine, očekujemo uključenje većeg broja škola na teritorijama i regionu grada Vranja i Sokobanje, kao i u drugim beogradskim opštinama.

 

}

 

Programa stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju

U realizaciji programa takmičenja 2014. i 2015. znatno će doprineti nova znanja koja je nastavni kadar stekao, tokom rada programa stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju pod nazivom “Ekologija sa decom - kritičko mišljenje u razvoju ekološke svesti u nastavi’’.

 

Na press konferencijama održanim u decembru mesecu u Beogradu, Vranju i Sokobanji uručeno je 120 sertifikata za položenu akreditovanu obuku BR. 641 u katalogu Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja za ovu i narednu školsku godinu tj. za 2013/2014. godinu.

Program je održan: u Vranju 16. novembra u OŠ “Branko Radičević”; 17. novembra u SŠ “Branilsav Nušić” u Sokobanji; 23. novembra 2013. u prostorijama gradske opštine Vračar; a 24. novembra 2013. u prostorijama poljoprivredne škole ‘’Josif Pančić’’ u Pančevu.

 

 

Trening program socijalnog preduzeća u Vranju

Za trening program socijalnog preduzeća u Vranju realizovanog 16. i 17. novembra u specijalnoj školi “Vule Antić”, dodeljeno je20 sertifikata. U programu su učestvovali predstavnici iz biznis inkubatora iz Vranja i predstavnici Centra za socijalni rad grada Vranja. Radnici pogona za reciklažu JKP Komrada preneli su roditeljima stručna znanja u izradi žičanih kontejnera. Na dalje očekujemo da se za pokretanje ovog biznisa dobije podrška od strane gradske vlasti kao i JKP Komrada.

Uključenje JKP Komrada kao lokalnih vlasti bilo je značajno i tokom rada ‚‚Regionalne konferencije o upravljanju otpadom”, održane 05. juna u Vranju u zgradi Gradske uprave.

Program je u okviru Komponete 3 Senes program, podržan i od strane resornog Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine, pa naša očekivanja za uspešnu dalju realizaciju imaju više osnova.

 

Program za press konferenciju - Vračar, 23. decembar

PRESS konferencija povodom puštanja u rad RECIPLET uredjaja (kolektor-igračka za otpadnu plastičnu ambalažu i alu limenke) i  svečana dodela ličnih nagrada RECIPLET takmičarima iz Beograda, Vranja i Sokobanje, održaće se u Centru za Fizičku kulturu Vračar, Sjenička  1,  u ponedeljak 23. 12.2013. u 11:00 časova. Istoga dana u 12:00 časova u svečanoj sali Gradske opštine Vračar, direktori 6 škola potpisaće donatorske ugovore za reciklažne kontejnere, dodelićemo 30 sertifikata za akreditaciju nastavnicima 6 škola sa Vračara i 30 sertifikata za akreditaciju nastavnicima 9 škola iz Pančeva. U školama Vračara biće postavljeno 54 kontejnera za reciklažu, čime je omogućen početak takmičenja u sakupljanju otpada u 2013. i 2014. kao i nagradno putovanje u Budimpeštu ili Prag, za pobednike takmičenja.

Ciljevi projekta su doprinos procesu promene javne politike zaštite životne sredine na lokalnom nivou prema EU standardima, uz zastupanje rodne ravnopravnosti. Projektne Inicijative imaju za cilj da podstaknu stanovništvo na odgovorniji odnos prema otpadu, i na postupanje sa otpadom na održiv način, kao što je smanjenje otpada na izvoru, ponovno korišćenje otpada, reciklaža ili odlaganje otpada na bezbedan način. Pobednički RECIPLET uređaj predstavlja urbani kolektor otpadne ambalaže (plastičnih flaša i limenki) koji se napaja solarnom energijom i ima presu za pet i reciklažni materijal. Uređaj ima ekološke i socjalno - pedagoške ciljeve. Postizanje međuopštinskog konsenzusa u primeni modela sakupljanja i odnošenja reciklažne sirovine iz svih osnovnih škola na opštini Sokobanja, Beogradskoj opštini Vračar i gradu Vranju. Kroz program takmičenja u prikupljanju reciklabilnih materijala u 2014. i 2015. cilj je da se kod  lokalnog stanovništva stvori osećaj odgovornosti za postupanje sa otpadom na svim nivoima, obezbede tačne i potpune informacije upravljanja otpadom, promovišu principi održivog razvoja, poduzimaju podsticajne mere i partnerstvo javnog i privatnog sektora u upravljanju otpadom. Održivi načini saradnje između civilnog društva, nevladinih organizacija, škola, fakulteta, lokalne samouprave kroz unapređenje i razvoj u oblasti zaštite životne sredine i obnovljivih izvora energije. Obrazovanje i razvijanje javne svesti i unapređenje pristupa javnosti informacijama o zaštiti životne sredine i obnovljivim izvorima energije i društveno odgovornog preduzetništva. Jačanje kapaciteta i stručno usavršavanje prosvetnih radnika u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja, za sticanje profesionalnih kompetencija u primeni savremenih metoda rada u nastavi i vannastavnim aktivnostima.

Zadaci projekta su postavka Recipleta na Sportskom centru Vračar, rezultat je reciplet takmičarskih radionica održanih tokom maja na opštini Vračar i Sokobanji i gradovima Pančevu i Vranju, u kojima je učestvovalo 50 škola. 120 osnovaca redovneih i specijanih škola je kroz program takmičenje u izradi Recipleta ekološkog uredjaja (sculptura-igračka za reciklažu pet i plastičnih boca, sa solarnim napajanjem) razvijalo je kreativne i motoričke sposobnosti. Deca su kroz igru i reciklažu naučila kako da ono što je odbačeno postane, lepo, korisno i deo novog igrališta.

RECIPLET ekološki uredjaj kao trajna vrednost ostaje za generacije koje dolaze, a daju transparentan primer za dalju integraciju socijalnih i ekoloških pristupa u obrazovnoj praksi. Pobedničko rešenje OŠ "Siniše Nikolajević" sa beogradskog Vračara osmislile su autorke Anđela Vukašinović i Andrijana Tmušić uz podršku nastavnice Slobodanke Todorović. Izrada Recipleta realizuje se u saradnji sa Institutom "Mihajlo Pupin" iz Beograda, koji je estetski modifikovano rešenje prvobitnog pobeničkog nacrtanog predloga školaraca.
Uvođenje namenskih kontejnera za reciklabilne materijale u škole omogućava primenu postojećih zakonskih okvira od strane lokalnih vlasti. Uz pomoć Telenor fondacije pribavljeno je 100 reciklažnih kontejenra za pet i papir (54 za Beogradskih 6 osnovnih škola, 36 za 6 osnovnih škola u Vranju, 9 za osnovnu i srednju školu u Sokobanji).

Bitan rezultat postignutog međuopštinskog konsenzusa je ostvarenje prava na novčanu naknadu koju škole stiču ustupanjem otpadne sirovine koju preuzima ugovoreni privredni komunalni subjekat. 14 škola je potpisalo ugovore sa otkupljivačima sirovina (6 Vračarskih osnovnih škola,  6 osnovnih škola iz Vranja i osnovna i srednja škola iz Sokobanje).
Obezbđena su nagradna sredstva za takmičare sa Vračara, Sokobanje i Vranja od strane opština za pobedničko odeljenje, koje će ići na ekskurziju u Budimpeštu, Prag ili pet dana na more na kraju 2014. I 2015 godine u čemu će učestvovati 14 škola iz Vranja, Sokobanje i sa Vračara.

Izdato je 120 Sertifikati za položenu akreditovanu obuku BR. 641 u Katalogu Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja za ovu i narednu školsku godinu tj. za 2013/2014. godinu.
Održane su dve regionalne  konferencije u Vranju i Kruševcu sa temom: rukovodjenje otpadom i primena zakonodavnih okvira na lokalu.

Govornici na PRESS konferenciji :
Dragutin Makarić, direktor Centra za fizičku kulturu Vračar; Branimir Kuzmanović, predsednik opštine Vračar;  Biljana Vicković, direktorka Udruženja Oktopus; Ljubiša Antonijević, pomoćnik ministra Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja;
Ivana Tomašević, predstavnik SENSE programa Regionalnog centra za životnu sredinu (REC); Sanja Rajačić, specijalista za društvenu odgovornost; Sanja Vraneš, direktorka Instituta “Mihajlo Pupin”  i Milica Mandić, sportista.

Press konferencijom povodom svečanog puštanja u rad RECIPLET ekološkog uredjaja, završava se program devetomesečne nacionalne ekološke kampanje “Recikliraj baš, uradi šta znaš” koja se kroz niz povezujućih aktivnosti sprovodi sredstvima SENSE programa koji realizuje Regionalni centar za životnu sredinu. Program finansira Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju (SIDA) i Telenor fondacija u organizaciji Udruženja Oktopus, MODUS i CDOP uz podršku Švedske ambasade i pridruženu partnersku podršku Beogradske opštine Vračar, grada Vranja i Pančeva, kao i opštine Sokobanja, Instituta “Mihajlo Pupin’’ i Metropolitan Univerziteta iz Beograda.

Svečana dodela reciklažnih kontejnera u školama u Sokobanji: SŠ ‚‚Branislav Nušić‚‚  i OŠ ‚‚Mitroplit Mihajlo‚‚

Svečana dodela reciklažnih kontejnera u školama u Sokobanji: SŠ ‚‚Branislav Nušić‚‚  i OŠ ‚‚Mitroplit Mihajlo‚‚ održaće se u ponedeljak 09. decembra 2013. od 13:00 do 14:00 časova u ulici Mitroplita Mihajla 5. Dešavanje je ujedno i najava takmičenja škola u prikupljanju otpada u 2014. i 2015. godini.


Ciljevi programa su doprinos procesu promene javne politike zaštite životne sredine na lokalnom nivou prema EU standardima, uz zastupanje rodne ravnopravnosti; Postizanje međuopštinskog  konsenzusa u primeni modela sakupljanja i odnošenja reciklažne sirovine iz svih osnovnih škola na opštini Sokobanja, Beogradskoj opštini Vračar i gradu Vranju; Projektne inicijative imaju za cilj da podstaknu stanovništvo na odgovorniji odnos prema otpadu, i na postupanje sa otpadom na održiv način, kao što je smanjenje otpada na izvoru, ponovno korišćenje otpada, reciklaža ili odlaganje otpada na bezbedan način; Kroz program takmičenja 2014. i 2015. cilj je da se kod  lokalnog stanovništva stvori osećaj odgovornosti za postupanje sa otpadom na svim nivoima, obezbede tačne i potpune informacije upravljanja otpadom, promovišu principi održivog razvoja, poduzimaju podsticajne mere i partnerstvo javnog i privatnog sektora u upravljanju otpadom; Održivi načini saradnje između civilnog društva, nevladinih organizacija, škola, fakulteta, lokalne samouprave kroz unapređenje i razvoj u oblasti zaštite životne sredine i obnovljivih izvora energije; Obrazovanje i razvijanje javne svesti i unapređenje pristupa javnosti informacijama o zaštiti životne sredine i obnovljivim izvorima energije i društveno odgovornog preduzetništva; Jačanje kapaciteta i stručno usavršavanje prosvetnih radnika u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja, za sticanje profesionalnih kompetencija u primeni savremenih metoda rada u nastavi i vannastavnim aktivnostima.

Rezultati programa su uvođenje namenskih kontejnera za reciklabilne materijale u školska dvorišta omogućava primenu postojećih zakonskih okvira od strane lokalnih vlasti; Bitan rezultat postignutog konsenzusa je i ostvarenje prava na novčanu naknadu koju škole stiču ustupanjem otpadne sirovine koju preuzima ugovoreni privredni komunalni subject; Sertifikati za položenu akreditovanu obuku BR. 641 u Katalogu Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja za ovu i narednu školsku godinu tj. za 2013/2014. Godinu; Sertifikat za položenu obuku i izrađen akcioni plan za pokretanje socijalno odgovornog preduzetništva posebno bitan za nezaposlene majke dece sa smetnjama u razvoju.

Govornici  na dodeli kontejnera su Dragana Trifunović, direktorka SŠ ''Branislav Nušić'', Jelena Milenović, direktorka OŠ „Mitropolit Mihajlo“, Dimitrije Lukić, predsednik opštine Sokobanja, Biljana Vicković, direktor udruženja Oktopus, Saša Drljača, direktor Javno komunalnog preduzeća „Napredak” i Ivana Kleri, kancelarija za mlade Sokobanja.

Program press konferencije povodom postaveke reciklažnih kontejenra u osnovnoj i srednjoj školi u Sokobanji, završna je aktivnost devetomesečnog programa nacionalne ekološke kampanje pod nazivom “Recikliraj baš, uradi šta znaš” u 2013. godini, koja se kroz niz povezujućih aktivnosti sprovodi sredstvima SENSE programa koji realizuje Regionalni centar za životnu sredinu. Program finansira Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju (SIDA) i Telenor fondacije u organizaciji udruženja Oktopus, MODUS i CDOP uz podršku Švedske ambasade, i pridruženu partnersku podršku Beogradske opštine Vračar, grada Vranja i Pančeva, kao i opštine Sokobanja, instituta ’’Mihailo Pupin’’ i Metropolitan Univerziteta iz Beograda. Program se nastavlja takmičarskim aktivnostima osnovne i srednje škole u 2013. i 2014 godini u prikupljanju odpadne pet ambalaže i papira.

Odeljenje koje sakupi najveću količinu otpada, osvojiće nagradnu eksurziju u Budimpeštu, Prag ili petodnevno letovanje na moru.  


Press konferencija povodom svečane dodele 36 reciklažnih kontejnera za 6 osnovnih škola u Vranju i najava takmičenja škola u prikupljanju otpada za  2014. i 2015. godinu.

Press konferencija povodom svečane dodele 36 reciklažnih kontejnera za 6 osnovnih škola u Vranju i najava takmičenja škola u prikupljanju otpada za  2014. i 2015. godinu. održaće se u četvrtak 12. decembra 2013.  u OŠ ''Radoje Domanović'' Partizanski put 1 u Vranju u periodu od 13:00 do 14:00 časova.

Ciljevi  projekta su: Doprinos procesu promene javne politike zaštite životne sredine na lokalnom nivou prema EU standardima, uz zastupanje rodne ravnopravnosti; Postizanje međuopštinskog  konsenzusa u primeni modela sakupljanja i odnošenja reciklažne sirovine iz svih osnovnih škola na opštini Sokobanja, Beogradskoj opštini Vračar i gradu Vranju. Projektne Inicijative imaju za cilj da podstaknu stanovništvo na odgovorniji odnos prema otpadu, i na postupanje sa otpadom na održiv način, kao što je smanjenje otpada na izvoru, ponovno korišćenje otpada, reciklaža ili odlaganje otpada na bezbedan način; Kroz program takmičenja 2014. i 2015. cilj je da se kod  lokalnog stanovništva stvori osećaj odgovornosti za postupanje sa otpadom na svim nivoima, obezbede tačne i potpune informacije upravljanja otpadom, promovišu principi održivog razvoja, poduzimaju podsticajne mere i partnerstvo javnog i privatnog sektora u upravljanju otpadom; Održivi načini saradnje između civilnog društva, nevladinih organizacija, škola, fakulteta, lokalne samouprave kroz unapređenje i razvoj u oblasti zaštite životne sredine i obnovljivih izvora energije; Obrazovanje i razvijanje javne svesti i unapređenje pristupa javnosti informacijama o zaštiti životne sredine i obnovljivim izvorima energije i društveno odgovornog preduzetništva; Jačanje kapaciteta i stručno usavršavanje prosvetnih radnika u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja, za sticanje profesionalnih kompetencija u primeni savremenih metoda rada u nastavi i vannastavnim aktivnostima. Zadaci projekta su uvođenje namenskih kontejnera za reciklabilne materijale u školska dvorišta omogućava primenu postojećih zakonskih okvira od strane lokalnih vlasti.


Bitan rezultat postignutog konsenzusa je i ostvarenje prava na novčanu naknadu koju škole stiču ustupanjem otpadne sirovine koju preuzima ugovoreni privredni komunalni subject; Sertifikati za položenu akreditovanu obuku BR. 641 u Katalogu Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja za ovu i narednu školsku godinu tj. za 2013/2014. Godinu; Sertifikat za položenu obuku i izrađen akcioni plan za pokretanje socijalno odgovornog preduzetništva posebno bitan za nezaposlene majke dece sa smetnjama u razvoju.

Govornici na press konferenciji su Vesna Đorić, direktor škole „Radoje Domanović”, Miroslav Spasić, načelnik Sekretarijata za obrazovanje, kulturu, informisanje, sport i omladinu, Nela Cvetković, članica Gradskog veća za naučno-tehnološki razvoj, ekologiju, zaštitu životne sredine i evrointegracije, Nemanja Dejanović, zamenik koordinatora Kancelarije za mlade, Biljana Vicković, direktor udruženja Oktopus i Jelena Marinković, Udruženje “M.O.D.U.S.”

Program press konferencije povodom postavke reciklažnih kontejnera u osnovnim školama u Vranju, završna je aktivnost devetomesečnog programa Nacionalne ekološke kampanje pod nazivom “Recikliraj baš, uradi šta znaš” u 2013. Godini u Vranju, koja se kroz niz povezujućih programa sprovodi sredstvima SENSE programa koji realizuje Regionalni centar za životnu sredinu.Program finansira Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju (SIDA) i Telenor fondacija u organizaciji udruženja Oktopus, MODUS i CDOP uz podršku Švedske ambasade, i pridruženu partnersku podršku Beogradske opštine Vračar, grada Vranja i Pančeva, kao i opštine Sokobanja, instituta ’’Mihailo Pupin’’ i Metropolitan Univerziteta iz Beograda. Program se nastavlja takmičarskim aktivnostima osnovne i srednje škole u 2013. i 2014 godini u prikupljanju otpadne pet ambalaže i papira.

Odeljenje koje sakupi najveću količinu otpadne sirovine, osvojiće nagradnu eksurziju u Budimpeštu, Prag ili petodnevno letovanje na moru.   

Studijska poseta Estoniji - SENSE Master kurs program

Studijska poseta Estoniji organizovana je od 28. oktobra do 02. novembra u Talinu u okviru komponente 2 SENSE Master kurs programa, za razvijanje kapaciteta OCD (u dva trening modula). Petodnevni studijski program obuhvatio je pet oblasti: pravne pouke/zastupanje; Lobiranje; Ulogu “budnog oka”; Učešće javnosti; Efikasnu komunikaciju i dopiranje do javnosti; Rodna ravnopravnosti; Pristup EU fondovima.

Odnos prema tradiciji i prirodi koji neguju Estonci je izuzetan i specifičan. To je nezaboravno iskustvo koje utiče na svest svakog pojedinca koji ima prilike da ovo iskustvo stekne u Estoniji, a može biti primenjljivo u našoj svakodnevnici.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svečana dodela reciklažnih kontejnera za 6 osnovnih škola u Vranju

Svečana dodela reciklažnih kontejnera u osnovnoj i srednjoj školi u Sokobanji

Program stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju, Vračar

Program stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju  “Ekologija sa decom - kritičko mišljenje u razvoju ekološke svesti u nastavi’’ održaće se u subotu 23. novembra 2013. u prostorijama gradske opštine Vračar u ulici Njegoševa 77 u periodu od 10:00 do 18:00 časova. U programu učestvuju nastavnici iz 6 škola.

Cilj programa je unapređenje kompetencije nastavnika za razvoj ekološke svesti učenika upotrebom kritičkog mišljenja. Zadatak je razvoj kompetencija za primenu kritičkog mišljenja za razvoj ekološke svesti. Stvaranje uverenja o značaju kritičkog mišljenja za razvoj ekološke svesti. Sadržaj i aktivnosti su: 1. Pojam ekologije; 2. Definisanje ekologije kao nauke; 3. Osnovni principi ekologije; 4. Pojam životne sredine. 5. Dijagnostika glavnih problema životne sredine. 6.Abiotički i biološki faktori. 7. Pojam ekosfere i tehnosfere.
8. Motivacija za ekološku akciju. 9. Etički principi ekologije. 10. Ekodijalog. 11. Ekozofija. 12.Kritičko mišljenje i ekologija 13. Ekologija sa decom.

Govornici na programu su Mirjana Hrvaćanin, članica Veća gradske opštine Vračar, Mirjana Mitrović, članica Veća gradske opštine Vračar kao podrška opštine Vračar u obrazovnoj praksi primenom ekoloških aktivnosti i Biljana Vicković, direktor udruženja Oktopus. Predavači su Miloš Jeremić i Tijana Ilić.Program stručnog usavršavanja nastavnika iz srednjih i osnovnih škola ‘’Ekologija sa decom - kritičko mišljenje u razvoju ekološke svesti u nastavi’’ sastavni je deo devetomesečnog programa nacionalne ekološke kampanje pod nazivom “Recikliraj baš, uradi šta znaš” koja se kroz niz povezujućih aktivnosti sprovodi sredstvima SENSE programa koji realizuje Regionalni centar za životnu sredinu. Program finansira Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju (SIDA) i Telenor fondacija u organizaciji udruženja Oktopus, MODUS i CDOP uz podršku Švedske ambasade i pridruženu partnersku podršku Beogradske opštine Vračar, grada Vranja i Pančeva, kao i opštine Sokobanja, instituta ’’Mihailo Pupin’’ i Metropolitan Univerziteta iz Beograda.
 

http://www.zuov.rs/programi1/detaljiSeminara.aspx?SeminarID=ac790d27-3ef8-4e9d-aad4-52943d5e3494

http://www.zuov.rs/programi1/Program2012.aspx?katbroj=641&godina=2012/2013


Program stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju u Pančevu

Program stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju  “Ekologija sa decom - kritičko mišljenje u razvoju ekološke svesti u nastavi’’ održaće se u nedelju 24. novembra 2013. u prostorijama poljoprivredne škole ‘’Josif Pančić’’u Pančevu u ulici Novoseljanski put 31 u periodu od 10:00 do 18:00 časova. U programu učestvuju nastavnici iz 6 škola.

Cilj programa je unapređenje kompetencije nastavnika za razvoj ekološke svesti učenika upotrebom kritičkog mišljenja. Zadatak je razvoj kompetencija za primenu kritičkog mišljenja za razvoj ekološke svesti. Stvaranje uverenja o značaju kritičkog mišljenja za razvoj ekološke svesti. Sadržaj i aktivnosti su: 1. Pojam ekologije; 2. Definisanje ekologije kao nauke; 3. Osnovni principi ekologije; 4. Pojam životne sredine. 5. Dijagnostika glavnih problema životne sredine. 6.Abiotički i biološki faktori. 7. Pojam ekosfere i tehnosfere.
8. Motivacija za ekološku akciju. 9. Etički principi ekologije. 10. Ekodijalog. 11. Ekozofija. 12.Kritičko mišljenje i ekologija 13. Ekologija sa decom.Govornici na programu su Goran Bambašić direktor škole ‘’Josif Pančić’’, predstavnik opštiskog veća grada Pančeva i Biljana Vicković, direktor udruženja Oktopus. Predavači su Miloš Jeremić i Tijana Ilić.

Program stručnog usavršavanja nastavnika iz srednjih i osnovnih škola ‘’Ekologija sa decom - kritičko mišljenje u razvoju ekološke svesti u nastavi’’ sastavni je deo devetomesečnog programa nacionalne ekološke kampanje pod nazivom “Recikliraj baš, uradi šta znaš” koja se kroz niz povezujućih aktivnosti sprovodi sredstvima SENSE programa koji realizuje Regionalni centar za životnu sredinu. Program finansira Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju (SIDA) i Telenor fondacija u organizaciji udruženja Oktopus, MODUS i CDOP uz podršku Švedske ambasade i pridruženu partnersku podršku Beogradske opštine Vračar, grada Vranja i Pančeva, kao i opštine Sokobanja, instituta ’’Mihailo Pupin’’ i Metropolitan Univerziteta iz Beograda.

http://www.zuov.rs/programi1/detaljiSeminara.aspx?SeminarID=4a00d76c-8fc5-4432-ba2e-b68267ca222f

http://www.zuov.rs/programi1/Program2012.aspx?katbroj=641&godina=2012/2013

 

  Socijalno odgovorno preduzetništvo

 

   Trening program socijalno odgovornog preduzetništva održan je 16. i 17.
   novembra 2013. u gradu Vranju u školi `'Vule Antić'' u ulici Radnih
   Brigada 2 u periodu od 09:00 do 17:00 časova.

   Cilj radionice je jačanje kompetencija učesnika iz socijalnog
   preduzetništva, razvoj planova realizacije ideje, kao i primena novih
   biznis znanja u praksi, a zadatak je definisanje mogućih predloga planova
   razvoja socijalnog preduzetništva od strane učesnika i uočavanje
   primenljivosti naučenog i razvoj preduzetničkog duha kod polaznika.

   Govornici na programu biće Goran Jakočevski Direktor ŠOSO ''Vule Antić'',
   Dragoljub Stevanović iz biznis inkubator centra u Vranju, Ivana Genov iz
   Centra za socijalni rad iz Vranja i Biljana Vicković direktor udruženja
   Oktopus. Predavači će biti Dragana Tomić Pilipović - CDOP i dr Leonora
   Vekić - docent na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu.

  

 

  

   Trening program za socijalno odgovorno preduzetnistvo sastavni je deo
   devetomesečnog programa nacionalne ekološke kampanje pod nazivom
   “Recikliraj baš, uradi šta znaš” koja se kroz niz povezujućih aktivnosti
   sprovodi sredstvima SENSE programa koji realizuje Regionalni centar za
   životnu sredinu. Program finansira Švedska međunarodna agencija za razvoj
   i saradnju (SIDA) i Telenor Fondacija u organizaciji udruženja Oktopus,
   MODUS i CDOP uz podršku Švedske ambasade i pridruženu partnersku podršku
   Beogradske opštine Vračar i Sokobanja, grada Vranja i Pančeva, Instituta
   ''Mihailo Pupin'' i Metropolitan Univerziteta iz Beograda.

  Najava programa stručnog usavršavanja u Vranju

   “Ekologija sa decom - kritičko mišljenje u razvoju ekološke svesti u
   nastavi''  je program

   stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju u kojem će učestvovati 22
   škole Pčinjskog okruga. Seminar je održan u Vranju u školi `'Branko
   Radičević'' u ulici Kosovska BB, 16. novembra 2013. u periodu od 10:00 do
   18:00 časova.

   Cilj jednodnevnog akreditovanog seminara je unapređenje kompetencija
   nastavnika za razvoj ekološke svesti učenika upotrebom kritičkog
   mišljenja, a zadatak je razvoj kompetencije za primenu kritičkog mišljenja
   za razvoj ekološke svesti. Govornici na seminaru su Zdravko Veličković
   direktor škole `'Branko Radičević'', Nela Cvetković, članica gradskog veća
   za naučno-tehnološki razvoj, ekologiju, zaštitu životne sredine i
   evrointegracije kao podrška grada Vranje u obrazovnoj praksi kroz ekološke
   aktivnosti i Biljana Vickovic direktor udruženja Oktopus. Predavači su
   Miloš Jeremić i Tijana Ilić.

     Program stručnog usavršavanja nastavnika iz srednjih i osnovnih škola
   `'Ekologija sa decom - kritičko mišljenje u razvoju ekološke svesti u
   nastavi'' sastavni je deo devetomesečnog programa nacionalne ekološke
   kampanje pod nazivom “Recikliraj baš, uradi šta znaš” koja se kroz niz
   povezujućih aktivnosti sprovodi sredstvima SENSE programa koji realizuje
   Regionalni centar za životnu sredinu. Program finansira Švedska
   međunarodna agencija za razvoj i saradnju (SIDA) i Telenor fondacija u
   organizaciji udruženja Oktopus, MODUS i CDOP uz podršku Švedske ambasade,
   i pridruženu partnersku podršku Beogradske opštine Vračar, grada Vranja i
   Pančeva, kao i opštine Sokobanja, instituta ''Mihailo Pupin'' i
   Metropolitan Univerziteta iz Beograda

Sokobanja - 17. novembar

‘’Ekologija sa decom -  kritičko  mišljenje  u  razvoju  ekološke  svesti  u
nastavi’’ je program stručnog usavršavanja zaposlenih  u  obrazovanju,  koji
je bio održan 17. novembran 2013. u Sokobanji u školi ’’Branislav Nušić’’  u
ulici Mitropolita Mihaila 5 u perodu od 10:00 do 18:00 časova.

Jednodnevni akreditovani  seminar  za  stručno  usavršavanje  nasatavnika  o
zaštiti životne sredine je imalo za cilj unapređenje kompetencije  nastavnika  za
razvoj ekološke svesti učenika upotrebom kritičkog mišljenja.  Govornici  na
seminaru su Ivica Naskovski, saradnik odeljenja za  loklni  ekonoski  razvoj
opštine Sokobanja, Dragana Trifunović direktor škole ‘’Branislav  Nušić’’  i
Biljana Vickovic direktor udruženja Oktopus. Predavači su  Miloš  Jeremić  i
Tijana Ilić.

 

 

Program stručnog  usavršavanja  nastavnika  iz  srednjih  i  osnovnih  škola
‘’Ekologija sa decom -  kritičko  mišljenje  u  razvoju  ekološke  svesti  u
nastavi’’  sastavni  je  deo  devetomesečnog  programa  nacionalne  ekološke
kampanje pod nazivom “Recikliraj baš, uradi  šta  znaš”  koja  se  kroz  niz
povezujućih aktivnosti sprovodi sredstvima  SENSE  programa  koji  realizuje
Regionalni centar za životnu sredinu. Program finansira Švedska  međunarodna
agencija za razvoj i saradnju (SIDA)  i  Telenor  fondacija  u  organizaciji
udruženja Oktopus, MODUS i CDOP uz podršku Švedske  ambasade,  i  pridruženu
partnersku podršku Beogradske opštine Vračar, grada Vranja i Pančeva, kao  i
opštine Sokobanja, instituta ’’Mihailo Pupin’’ i  Metropolitan  Univerziteta
iz Beograda

 

Konferencija Kruševac - 24. Oktobar 2013.

Udruženje građana „Treehouse“ iz Kruševca i UG „Oktopus“ iz Beograda sa svojim partnerskim OCD-ima u okviru svojih projekata „Sve u svemu, reciklaža!“ i „Recikliraj baš, uradi šta znaš“ koje finansira švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA), preko Regionalnog centra za životnu sredinu (REC) u okviru SENSE programa organizuju

REGIONALNU KONFERENCIJU:

„PARTNERSTVO JAVNOG I CIVILNOG SEKTORA
U UPRAVLJANJU OTPADOM“


24 oktobar 2013. godine
Kruševac, Hotel „Golf“

Konferencija ima za cilj da predstavi i istražuje efikasne mehanizme saradnje između javnog i civilnog sektora u oblasti reciklaže i upravljanja otpadom. Sa trenutno dostupnim fondovima za finansiranje iz Evropske Unije i od drugih donatora, u zajedničkom strateškom interesu je uspostavljanje partnerstava sa dugoročnom vizijom ka obezbeđivanju sredstava za unapređenje prakse upravljanja otpadom u našim opštinama. U oblasti reciklaže, donatori teže da Srbiju podignu na evropski nivo podržavajući investicije JKP-a, OCD inicijative i konkurentnost privatnog sektora. Formiranjem partnerstava između javnog i civilnog sektora u oblasti upravljanja otpadom može se obezbediti priliv potrebnih investicija u našim opštinama, a kroz rad na zajedničkim ciljevima i udruživanjem  resursa.Tokom prezentacije programa projekta „Recikliraj baš, uradi šta znaš“
direktor projekta Biljana Biba Vicković navela je da je glavni cilj aktivnosti projekta postizanje medjuopštinskog konsenzusa u primeni modela sistematizovanog sakupljanja i odnošenja reciklažne sirovine.

 

Preuzmite Agendu Konferencije

Preuzmite Oktoopus PrezentacijuTokom izlaganja drektorka je posebno izdvojila rezultata RECIPLET takmičenja (u izradi skulpturalnog rešenja za reciklažni RECIPLET uređaj) održanog u maju mesecu u osnovnim školama Beogradskog Vračara, grada Vranja, Pančeva i opštine Sokobanja.Pobednički RECIPLET uređaj predstavlja urbani kolektor otpadne ambalaže (plastičnih flaša i limenki) koji se napaja solarnom energijom i ima presu za pet i reciklažni materijal. Uređaj ima ekološke i socjalno - pedagoške ciljeve. Estecki je dopadljiv i podstiče ljude posebno decu na veću brigu za očuvanje životne sredine i čistoće grada. Ovaj uređaj poseduje i elemente zabavnog karaktera, načinom korišćenje kroz igru i takmičenje. Postavkom RECIPLET-a na teritoriji opštine Vračar, doprinosimo u razvoju kulturne i ekološke svesti gradjana kao korisnika, a sa rukovodiocima i zaposlenim u javnom sektoru i obrazovnim institucijama, ostvarujemo blisku i dugogodišnju saradnju.

 

Izveštaj stručne komisije takmičenja Reciplet

Preuzmite PDF fajl.

Pobedničko rešenje OŠ "Siniše Nikolajevića" sa beogradskog Vračara osmislile su autorke Anđela Vukašinović i Andrijana Tmušić uz podršku nastavnice Slobodanke Todorović. Izrada Recipleta realizuje se u saradnji sa institutom "Mihajlo Pupin" iz Beograda.

Zaključci sa regionalne “Konferencije o upravljanju otpadom” održane 05. juna u gradu Vranju

Preuzmite PDF fajl.

 

Regionalna konferencija u Vranju

RECIKLIRAJ BAŠ, URADI ŠTA ZNAŠ

Dana 05. juna 2013. godine u gradu Vranju će se održati ‚‚Regionalna konferencija o upravljanju otpadom” u zgradi Gradske uprave, ulica Kralja Milana broj 1. u Sali načelstva od 12:00 do 14:30 časova.

 

  Ciljevi regionalne konferencije su:
 • Doprinos procesu promene javne politike zaštite životne sredine na lokalnom nivou prema EU standardima
 • Održivi načini saradnje između civilnog društva, nevladinih organizacija, škola, fakulteta, lokalne samouprave kroz unapređenje i razvoj u oblasti zaštite životne sredine i obnovljivih izvora energije i rodne ravnopravnosti
 • Obrazovanje i razvijanje javne svesti i unapređenje pristupa javnosti informacijama o zaštiti životne sredine i obnovljivim izvorima energije
 • Dobijanje zaključaka za postizanje konsenzusa u cilju rešavanja postojećih  problema, primena i promena politike zaštite životne sredine na lokalu.

 

Predavači na ‚‚Regionalnoj konferenciji o upravljanju otpadom‚‚ su:

 1. Nela Cvetković, članica gradskog veća za naučno tehnološki razvoj, ekologiju, zaštitu životne sredine i evro integracije
 2. Ivan Pošarac, odeljenje za upravljanje otpadom Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine
 3. Ivana Tomašević, koordinator SENSE programa Regionalnog centra za životnu sredinu (REC)
 4. mr Biljana Biba Vicković, direktor udruženja Oktopus
 5. Dr Nikola Ugričić, izvršni direktor sektora za upravljanje otpadom i zaštitu životne sredine i Jovanka Dakić, tehnolog JKP Higijene iz Pančeva
 6. Mirjana Mitrović, članica opštinskog veća Beogradske opštine Vračar
 7. Ivica Naskovski, saradnik odeljenja za loklni ekonoski razvoj opštine Sokobanja
 8. Ana Stanisavljević, predstavnik JKP Komrada iz Vranja

 

“Regionalna konferencija o upravaljnju otpadom” sastavni je deo devetomesečnog programa nacionalne ekološke kampanje pod nazivom “Recikliraj baš, uradi šta znaš” koja se kroz niz povezujućih aktivnosti sprovodi sredstvima SENSE programa koji realizuje Regionalni centar za životnu sredinu. Program finansira Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju (SIDA) u organizaciji udruženja Oktopus, MODUS i CDOP uz podršku Švedske ambasade, i pridruženu partnersku podršku Beogradske opštine Vračar, grada Vranja i Pančeva, kao i opštine Sokobanja, instituta ’’Mihailo Pupin’’ i Metropolitan Univerziteta iz Beograda.

17.05.2013.  “Reciplet” takmičarska radionica u ŠOSO ”Vule Antić” iz Vranja

U radu radionica učestvovali su učesnici i nastavnici: OŠ “Vuk Karadžić”; OŠ “Dositej Obradović”; OŠ “Jovan Jovanović Zmaj”; OŠ “Branko Radičević”; OŠ “Svetozar Marković”; OŠ “Radoje Domanović”; OŠ “1. maj”; OŠ “20.oktobar”

 

 

16.05.2013.  “Reciplet” takmičarska radionica u ŠOSO ”Mari Mandić” iz Pančeva

U radu radionica učestvovali su učesnici i nastavnici: OŠ “Miroslav Antić”; OŠ “Stevica Jovanović”; OŠ “Branko Radičević”; OŠ “Sveti Sava”; OŠ “Braca Petrov”; OŠ “Vasa Živković”

 

 

15.05.2013.  “Reciplet” takmičarska radionica u SŠ ”Branislav Nušiću” iz Sokobanje

U radu radionica učestvovali su učesnici i nastavnici: OŠ ”Metropolita Mihaila”

 

 

10.05.2013. “Reciplet” takmičarska radionica u OŠ ”Dušan Dugalić sa Vračara, Beograd

U radu radinica učestvovli deca i nastavnici: OŠ “Siniša Nikolajević“; OŠ “Kralj Petar II Karađorđević“; OŠ “Svetozar Marković“; OŠ “Jovan Miodragović“; OŠ “Sveti Sava“; OŠ “Vladislav Ribnikar”; OŠ “Dušan Dugalić“

 

Projekat ‚‚Recikliraj baš, uradi šta znaš‚‚ počinje sa radom  takmičarskim  “Reciplet” radionicama zakazanim 10. 15. 16. i 17. maja na opštini Vračar i Sokobanji i gradovima Pančevu i Vranju, u kojima je pored Beogradskih osnovnih škola sa Vračara, uključeno i još 50 škola iz projektom opština i gradova Srbije. Kroz program takmičenje u izradi reciklažne inteligentne mobilne sculpture-igračku za školsko dvorište, deca redovnih i specijalnih škola razvijaće kreativnih i motoričkih sposobnosti, a kroz igru i reciklažu će naučiti kako da ono što je odbačeno postane, lepo, korisno i deo novog igrališta.

 

 

Najuspešnije rešenje biće odabrano putem Facebook kampanje, a bodovi stručne komisije će biti odlučujući.

 

 

Projekat ‚‚Recikliraj baš, uradi šta znaš‚‚ je nacionalna ekološka kampanja koja kroz niz povezujućih aktivnosti  (Takmičarske “Reciplet” radionice; Radionice za socijalno odgovorno preduzetništvo u Vranju u cilju pokretanja socijanog biznisa za nezaposlene majke dece ometene u razvoju; Akreditovani seminar za edukacija nastavnika i profesora u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja; Regionalnom Konferencijom u Vranju o upravljanju otpadom; Postavkom reciklažniš namenskih posuda u školska dvorišta gradova i opštine učesnice projekta)  doprinosi procesu promene javne politike zaštite životne sredine na lokalnom nivou prema EU standardima i zastupanje rodne ravnopravnosti.

 

 

Glavna aktivnost i finalni ishod projekta ima za  cilj postizanje međuopštinskog konsenzusa u primeni integralnog modela sistematizovanog sakupljanja i odnošenja reciklažne sirovine iz svih škola na opštini  Sokobanja i grada Vranje, po modelu grada Pančeva - JKP “Higijene”, a uz iznalaženje adekvatnog modela za Beogradsku opštinu Vračar, u saradnji sa lokalnim samoupravama, obrazovnim institucijama i privrednim subjektima (za reciklažu papirnog, metalnog i plastičnog otpada), uz zastupanje rodne ravnopravnosti, a super reciklažna mašina-igračka-skulptura ostaje u dvorištu pobedničke škole, kao trajna vrednost za genracije koje dolaze.

 

 

Projekat  se sprovodi sredstvima SENSE programa koji realizuje Regionalni centar za životnu sredinu. Program finansira Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju (SIDA) u organizaciji udruženja Oktopus, MODUS i CDOP uz podršku Švedske ambasade, i pridruženu partnersku podršku opštine Vračar i Sokobanja, grada Vranja i Pančeva i instituta ’’Mihailo Pupin’’ i Metropolitan univerziteta iz Beograda.