• Reciplet takmicenje
  • Upravljanje otpadom
  • Pet radionice
  • Eko seminar
  • Reciklažna dvorišta

OKTOPUS

O NAMA

Udruženje Oktopus osnovano je 2003. godine, a stručno je orijentisano ka razvijanju holističkih ciljeva u modernoj umetnosti, kulturno-edukativnim aktivnostima, tematskoj naučnoj fantastici i istraživačko informatičkoj delatnosti.

 

Najpoznatiji projekat udruženja je idejno rešenje i izrada Ptice Robot, interaktivne reciklažne urbane instalacije autorke mr Biljane Bibe Vicković, koja je 22. decembra 2009. stekla status spomenika kulture i koja predstavlja revoluciju u načinu shvatanja reciklažnog procesa kod šire javnosti.

 

Pored Ptice Robot, udruženje Oktopus je tokom 2009-2010. godine u okviru dvogodišnje lokalne ekološke kampanje pod nazivom „Beogradska akcija reciklaže", realizovalo i projekte kao što su ArtEko roboti za reciklažu i Green Dream interaktivna ekološka video game instalacija autorke Biljane Bibe Vicković, čije informacije su dostupne na sajtu www.oktoopus.org.

 

Dve godine ranije, 2007. i 2008, Oktopus organizuje „Oktopus međunarodno bijenale proširenih medija". Program bijenala kroz art direkciju Biljane Bibe Vicković www.8i8abi.com, predstavljen je u šest Beogradskih kulturnih centara: paviljonu “Cvijeta Zuzorić”, (SKC) Studentskom kulturnom centru, Rex-u, New Moment galeriji, O3ONE galeriji, District kulturnom centru pri Muzeju primenjenih umetnosti, kao i na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Više o bijenalu pogledajte na stranicama www.oktoopus.rs.

 

Početkom 2011. Oktopus pokreće nacionalnu kampanju „Znanjem za održivi razvoj" koja se realizuje putem “Green Games“ takmičenja za osnovace i srednjoškolce, u izradi video igara sa ekološkom porukom, u preko 70 gradova i opština i preko 150 škola širom Srbije. Dodatne informacije možete pronaći na stranicama www.greengames.rs.

 

CDOP

Centar za društveno odgovorno preduzetništvo- CDOP

INFO o CDOP-u

 

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

www.cdop.rs

Belgrade, October  2011.

 

Centar za društveno odgovorno preduzetništvo  - CDOP je organizacija osnovana avgusta 2010. godine sa glavnim ciljem da stalno prepoznaje društveno odgovorne ideje, preduzetničke pojedince i organizacije i da ih aktivno podržava kroz svoje edukativne i razvojne aktivnosti. Naša vizija je da Centar predstavlja inkubator za stvaranje inovativnih društveno odgovornih ideja, mesto gde pojedinci izrađuju svoj lični potencijal za dobrobit sebe i svog okruženja. 

Osnivači izvršni direktor CDOPa je Dragana Tomić Pilipović koja u saradnji sa eksternim saradnicima vodi ovu organizaciju sa jasnom vizijom i posvećenosti za stvaranje mogućnosti za bolji život. Stručnost i kvalitet rada organizacije potvrđuju i razna angažovanja CDOPa od strane različitihinstitucija i pojedinaca na raznim projektima i stučnoj podršci u oblasti socijalnog preduzetništva. Izdvajamo sledeća značajna angažovanja: držanje obuke za buduće socijalne preduzetnike u okviru projekta „Biznis u službi zajednice“ u organizaciji British Councila i Foruma mladih sa invaliditetom, uz podršku Ministarstva rada i socijalne politike; članstvo u radnoj grupi u okviru projekta „Kreativno društvo“ u organizaciji Ambasade Švedske i Muzeja nauke i tehnike; Mentorski rad u projektu mentorske podrške socijalnim preduzetnicima organizovanim od strane Koalicije za socijalno preduzetništvo, itd.

Inspirisani da  motivišemo i podelimo sa drugima, gradimo edukativni Centar kao poligon za demostraciju i učenje u selu Vrmdža nadomak Sokobanje.Ovaj edukativni Centar je zamišljen da bude inkubator za društveno odgovorno poslovanje. Mesto gde inovativni pojedinci mogu doći da rade, uče i umrežavaju se. Osim edukativnog razvoja ovaj kompleks predstavlja i mesto za odmor kao i aktivan rad i boravak u prirodi.

 

Naš dosadašnji najznačajniji uspeh je što je sama ideja o konceptu i načinu funkcionisanja CDOP-a osvojila prvo mesto na međunarodnom konkursu za najbolju ideju iz domena društvenog preduzetništva u okviru „Turneje društvenog preduzetništva 2010.“ pod pokroviteljstvom Prof. Muhameda Junusa, dobitnika Nobelove nagrade za mir i začetnika ideje društvenog  preduzetništva.

Članovi smo mreže SENS (www.sens.rs).

Rad udruženja na Fejsbuk stranici CDOPa prati preko 700 korisnika ove društvene mreže.

Centre for Socially Responsible Entrepreneurship - CDOPis an organizationfounded in August 2010. Itsmain objectiveis to foster sustainable local development through working withsocially responsible entrepreneurial ideas, individuals and organizations.  The Centreactively supports them through its educational and development activities.  Our vision is that Centre representsanincubator for the creation of innovative socially, responsible ideas, and is a place where individuals can develop their personal potential in order to realize ideas and thus improve quality of life.

Founder and executive director of CDOP is Dragana Tomic Pilipovic, who in cooperation with external experts runs this organization with a clear vision and passion for building opportunities for a better world. The expertise and quality of work of this organization is confirmed by various engagements from different institutions and individuals on various projects and technical support in the field of social entrepreneurship.

We highlight next major engagement: holding trainings for future social entrepreneurs within the project "Think social, act business " organized by the British Council and Youth with Disability Forum, with the support of the Ministry of Labor and Social Policy; membership in the working group within the project "Creative Society" organized by Embassy of Sweden and the Museum of Science and Technology; Mentorship for social entrepreneurs within Mentoring project organized by the Coalition for Social entrepreneurship, and so on.

Inspired to motivate and share with others, we are building the educational Centre as a polygon for demonstration and educational activities in Vrmdža Village, Sokobanja. The idea for this educational complex is to be the incubator for the socially responsible business; a place where innovative individuals will be able to work, learn and network. Apart from educational development this complex represents as much a place for relaxation as for the work and life in the nature.

For us, our most significant achievement is that the idea of the concept and functioning CDOP's won the first place for Serbia in the international competition for the best ideas in the field of social entrepreneurship “The Social Business Idea 2010”, organizedunder the patronage of Prof. Muhammad Yunus, winner of Nobel Peace Prize and father of the concept of social business.

We are members of Social Economy Network Serbia - SENS (www.sens.rs).

CDOP has more than 700 followers on Facebook.

MODUS

Udruženje M.O.D.U.S. osnovano je oktobra 2010. godine. Osnovni cilj udruženja je unapređenje položaja mladih na teritoriji grada Vranje, kontinuiranim radom u oblasti omladinske politike.

 

Promocijom evropskih vrednosti, volonterizma, značaja zaštite životne sredine, neformalnog obrazovanja, udruženje M.O.D.U.S. uspeva da animira veliki broj mladih u lokalnoj zajednici. U toku svog rada, M.O.D.U.S. je ostvario saradnju sa Kancelarijom za mlade Vranje, Centrom za socijalni rad, Kancelarijom za zaštitu i ostvarivanje ličnih i kolektivnih prava romske nacionalne manjine i drugim akterima relevantnim za omladinsku politiku. M.O.D.U.S. podstiče aktivno učešće mladih u svim oblastima društvenog života.

 

Projekti „Tragovi naše prošlosti“, „Učini veliki korak za sebe – još veći za karijeru“ i „Povećanje zaposlenosti mladih iz osetljivih društvenih grupa – Hoću da znam!“ omogućili su mladim ljudima sticanje raznih veština i znanja koja će im pomoći u ličnom i profesionalnom usavršavanju. Udruženje M.O.D.U.S. doprinelo je uspostavljanju Info centra, usluge u okviru Kancelarije za mlade Vranje čiji je osnovni cilj povećanje informisanosti mladih sa teritorije Grada Vranje, čime je inicirano rešavanje najvećeg problema sa kojim se mladi na jugu Srbije svakodnevno suočavaju – nedovoljna informisanost.

 

Aktivnosti udruženja M.O.D.U.S. na fejsbuk stranici udruženja prati približno 1000 korisnika ove društvene mreže (https://www.facebook.com/groups/modus.vranje/ ).