• Reciplet takmicenje
 • Upravljanje otpadom
 • Pet radionice
 • Eko seminar
 • Reciklažna dvorišta

Regionalna konferencija o upravljanju otpadom

DATUM:

05. jun 2013.

VREME:

12:00 - 14:30

MESTO:

Grad Vranje - Gradska uprava - Kralja Milana br.1- Sala načelstva - 17500 Vranje

CILJEVI:

 

Doprinos procesu promene javne politike zaštite životne sredine na lokalnom nivou prema EU standardima

Održivi načini saradnje između civilnog društva, nevladinih organizacija, škola, fakulteta, lokalne samouprave kroz unapređenje i razvoj u oblasti zaštite životne sredine i obnovljivih izvora energije i rodne ravnopravnosti

Obrazovanje i razvijanje javne svesti i unapređenje pristupa javnosti informacijama o zaštiti životne sredine i obnovljivim izvorima energije

Dobijanje zaključaka za postizanje konsenzusa u cilju rešavanja postojećih problema, primena i promena politike zaštite životne sredine na lokalu

PREDAVAČI:

 1. Nela Cvetković, članica gradskog veća za naučno tehnološki razvoj, ekologiju, zaštitu životne sredine i evro integracije
 2. Ivan Pošarac, odeljenje za upravljanje otpadom Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine
 3. Ivana Tomašević, koordinator SENSE programa Regionalnog centra za životnu sredinu (REC)
 4. mr Biljana Biba Vicković, direktor udruženja Oktopus
 5. Dr Nikola Ugričić, izvršni direktor sektora za upravljanje otpadom i zaštitu životne sredine i Jovanka Dakić, tehnolog JKP Higijene iz Pančeva
 6. Mirjana Mitrović, članica opštinskog veća Beogradske opštine Vračar
 7. Ivica Naskovski, saradnik odeljenja za loklni ekonoski razvoj opštine Sokobanja
 8. Ana Stanisavljević, predstavnik JKP Komrada iz Vranja

 

UČESNICI

KONFERENCIJE:

 • Predstavnik Beogradske opštine Vračar
 • Predstavnici gradske uprave iz Pančeva
 • OCD Treehouse iz Kruševca
 • Predstavnik gradske uprave grada Kruševca
 • OCD UDOR (romska organizacija) iz Trstenika
 • OCD Eko zvezda iz Beograda
 • Predstavnik Ekostar pak-a iz Beograd (nacionalni operater za ambalažni otpad)
 • Predstavnik PWW iz Leskovca

Vreme

PredavačI

Teme

12:00 - 12:05

Nela Cvetković

članica gradskog veća za naučno tehnološki razvoj, ekologiju, zaštitu životne sredine i evro integracije

 

Pozdravno obraćanje učesnicima skupa, upravljanje otpadom grada Vranja, sadašnje stanje i perspektive

 

12:05 - 12:10

Ivan Pošarac

Odeljenje za upravljanje otpadom Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine

Postignuća i sprovođenje politika zaštite životne sredine prema EU standardima

12:10 - 12:15

Ivana Tomašević

koordinator SENSE programa Regionalnog centra za životnu sredinu (REC)

 

O značaju doprinosa unapređenju dijaloga izmedju civilnog i vladinog sektora, povećaju uključenost civilnog sektora u proces odlučivanja čime se doprinesi donošenju boljih politika u oblasti životne sredine - politika koje odgovaraju lokalnim uslovima, koje su primenljive i doprinose održivom razvoju Srbije.

12:15 - 12:20

mr Biljana Biba Vicković

direktor udruženja Oktopus

 

Program i Ciljevi kampanje, najva takmičarskog programa u junu i o aktivnostima u septembru/dodela nagrada

Doprinos organizacija civilnog društva u razvijanju politika kojima se obrazovni sistem, kroz inovativnu praksu prilagođava potrebama razvoja društva u cilju usvajanja ekoloških navika

12:20 - 12:35

Ana Stanisaveljvić

predstavanik JKP Komrada

Način rada JKP Komrada, o aktuelnim projektima, reciklažna dvorišta

12:35 - 12:55

Dr Nikola Ugričić

izvršni direktor sektora za upravljanje otpadom i zaštitu životne sredine

Jovanka Dakić, tehnolog JKP Higjene iz Pančeva

Primeni integralnog modela sistematizovanog sakupljanja i odnošenja reciklažne sirovine iz svih reciklažnih dvorišta na teritoriji grada Pančeva - JKP “Higijene”

12:55 - 13:10

Mirjana Mitrović

članica opštinskog veća Beogradske opštine Vračar

Sadašnje stanje i perspektive lokalne samouprave postignuća u implementaciji lokalnog ekološkog akcionog plana za zaštitu i unapređenje životne sredine

13:10 - 13:25

Ivica Naskovski

saradnik odeljenja za lokalni ekonomski razvoj opštine Sokobanja

 

Izazovi sa kojima se susreće Sokobanja kao turistička destinacija u tretmanu čvrstog otpada

13:25 - 14:15

Obilazak sanitarne deponije grada Vranja

za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom ”Meteris”

Upravljanje otpadom na sanitarnoj Vranjskoj deponiji ”Meteris”

14:15 - 15:00

Pauza za ručak

 

 

Zaključci

Priimenljivi modeli upravljanja otpadom u Srbiji

Nedostaci zakonskih okvira u upravljanju otpadom