• Reciplet takmicenje
  • Upravljanje otpadom
  • Pet radionice
  • Eko seminar
  • Reciklažna dvorišta

Таkmičarski program u prikupljanju reciklažnog optada

Takmičarski program u prikupljanju reciklažnog otpada za osnovce škola sa Beogradskog Vračara, opštine Sokobanja, grada Vranja i Pančeva, planiran je za 2014. i 2015. godinu.

 

Tokom 2013. godine predviđeno je da lokane uprave grada Vranja, opštine  Sokobanja i beogradske opštine Vračar, opredele sredstava i nabave kontejnere za primarnu selekciju otpada (PET, metal i papir) za školska dvorišta svih osnovnih škola. Beogradski Vračar će kontejnere za primarnu selekciju otpada ili ugovoriti sa Begradskom JKP čistoćom ili sa privatnim operaterom za ambalažni otpad. 

 

Nakon nabavke biće potpisani ugovori za ostvarenje prava na novčanu naknadu koju škole stiču ustupanjem prikupljenog i selektovanog otpada (PET, metal i papir), sa komunalnim preduzećem ili sa ovlašćenim privatnim operaterom za ambalažni otpad. 

 

Navedena nabavka i upravljanje reciklažnim selektovnim otpadom omogućiće i nastavak aktivnosti projekta "Recikliraj baš uradi šta znaš" u 2014. i 2015. godini, kad je planirana organizacija takmičarskih aktivnosti u sakupljanju reciklažnog selektovnog otpada u osnovnim školama tokom 2014. i 2015. godine na beogradskom Vračaru, opštini Sokobanja i gradovima Pančevo i Vranje.

 

Dogovor da će partnerske lokalne samouprave u naredne dve godine, nagraditi odeljenje koje sakupi najveću količinu reciklažnog selektovanog otpada nagradnom ekskurzijom, biće utvrđen do kraja 2013. godine nakon nabavke i postavljanja kontejnera za primarnu selekciju otpada na beogradskoj opštini Vračar, gradu Vranju i Pančevu i opštini Sokobanja u decembru mesecu 2013. Godine.