• Reciplet takmicenje
  • Upravljanje otpadom
  • Pet radionice
  • Eko seminar
  • Reciklažna dvorišta

Sastanci aktiva direktora

Sastanci aktiva direktora u opštini Vranje, beogradskom Vračaru i Sokobanji sa komunalnim preduzetnicima

 

Sastanak sa direktorima škola će biti organizovan povodom preciziranja i dogovora oko postavke reciklažnih kontejnera za školska dvorišta i oko saglasnosti stavki ugovora izmđu škola i JKP “Napredka” iz Sokobanje, JKP “Gradske čistoće”  iz Beograda i JKP “Komrada” iz Vranja. 

 

Sastanci su predviđeni za 05. novembar na Beogradskom Vrčaru, 10. novembra u Sokobanji i 20. novembra u Vranju.